متن و ترجمه و دانلود آهنگ wow از Post Malone(پست مالون)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ wow از Post Malone

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

Said she tired of little money, need a big boy

گفت که از پول کم خسته شده و یه پسر پولدار می‌خواد

Pull up 20 inch blades like I'm Lil' Troy

خنجر 20 اینچی رو می‌ارم بالا انگار که من lil troy باشم

Now it's everybody flockin', need a decoy

الان که همه دنبال جلب‌توجه هستند، به طعمه نیاز دارن

Shawty mixing up the vodka with the LaCroix, yeah

شات های مخلوط شده با ودکا و لاکرویسک، آره

G-Wagen, G-Wagen, G-Wagen, G-Wagen

جی وگن جی وگن جی وگن جی وگن

All the housewives pullin' up(Up, up)

همه خانومای خونه دار بیارن بالا(بالا بالا)

I got a lot of toys, 720S bumpin' Fall Out Boy

من کلی اسباب بازی دارم، پامپین 720 افتاده پسر

You was talkin' shit in the beginning

تو داشتی حرف زیادی می‌زدی اولش

Back when I was feelin' more forgivin(More forgivin)

وقتی که من احساس بخشش بیشتری می‌کردم(بخشش بیشتر)

I know it piss you off to see me winnin(See me)

من می‌دونم از اینکه می‌بینی من برنده می‌شم عصبی می‌شی(منو می‌بینی)

See the igloo in my mouth when I be grinnin(I be grinnin) , yeah

ببین ایگلو توی دهنم هست، وقتی بهت نیشخند می‌زنم، اره

Hunnid bands in my pocket, it's on me

دستام با باند روشون توی جیبم هستند روی خودم

Hunnid deep when I roll like the army

دسته های ۱۰۰ دلاری انگار ارتش آماده می‌کنم

Get more bottles, these bottles are lonely

بطری های بیشتری بیار این بطری‌‌ها تنها هستند!

It's a moment when I show up, got 'em sayin', "Wow"(Wow, wow)

اون موقع که من خودمو نشون می‌دم بدخواهام می‌گن "واو"(واو، واو)

Hunnid bands in my pocket, it's on me(On me)

یه دسته ۱۰۰ دلاری تو جیبم، بسپارش به من(به من)

Yeah, your grandmama probably know me(Know me)

آره مامان بزرگت احتمالا منو بشناسه(میشناس منو)

Get more bottles, these bottles are lonely

بطری های بیشتری بیار این بطری‌‌ها تنها هستند!

It's a moment when I show up, got 'em sayin', "Wow"(Wow, wow)

اون موقع که من خودمو نشون می‌دم بدخواهام می‌گن "واو"(واو، واو)

Everywhere I go(Hey)

هرجا که می‌رم(هی)

Catch me on the block like I'm Mutombo(Wow)

منو توی ساختمون بگیر انگار من mutombo ام

750 Lambo in the Utah snow(Skrrt)

با لامبورگینی ۷۵۰ ام توی برف در اوتا

Trunk in the front like that shit Dumbo, yeah

جلوی ماشین مثل برف روب عمل می‌کنه درست مثل دامبو، اره

Cut the roof off like a nip-tuck

سقف ماشین و جدا کن مثل nip- tuck(جذاب تر باش)

Pull up to the house with some big butts

بلند کن بریم خونه با چارتا گنده

Turn the kitchen counter to a strip-club(Yeah, wow)

کانتر آشپزخونه رو مثل کلاب کنیم

Me and Dre came for the

و من دره(DRE) اومدیم واسه

When I got guap, all of y'all disappeared(Wow)

من وقتی کارمو شروع کنم شما همتون محو می‌شید

Before I dropped Stoney none of y'all really cared(Cared)

قبل اینکه زمین بخورم هیچکدوم از شما اهمیت نمی‌دادید

Now they always say, "Congratulations," to the kid(Kid)

حالا اونا همیشه می‌گن "تبریک می‌گیم" به اون بچه

And this is not a 40, but I'm pourin' out this shit(Yeah)

و هنوز به 40 سال نرسیده، ولی من بیرون ریختم این آشغالارو

Used to have a lot, but I got more now(Yup)

عادت داشتم زیاد داشته باشم ولی الان بیشتر دارم

Made another hit 'cause I got bored now(Yup)

یه هیت دیگه بساز چون باز حوصلم سر رفته

Always goin' for it, never punt fourth down

همیشه می‌رم براش و ول کن نیستم

Last call, Hail Mary, Prescott touchdown, ayy

اخرین فرصت، درود بر مریم، فرود prescott(بازیکن)

Hunnid bands in my pocket, it's on me(On me)

دسته ۱۰۰ دلاری تو جیب من، بسپارش به من(به من)

Hunnid deep when I roll like the army(Hey)

دسته ۱۰۰ دلاری انگار دارم ارتش اماده می‌کنم

بطری های بیشتری بیار این بطری‌‌ها تنها هستند!

It's a moment when I show up, got 'em sayin', "Wow"(Wow, wow)

اون موقع که من خودمو نشون می‌دم بدخواهام می‌گن "واو"(واو، واو)

Hunnid bands in my pocket, it's on me(Yeah, yeah)

دسته ۱۰۰ دلاری توی جیبم، بسپار به من(اره، اره)

Yeah, your grandmama probably know me(Yeah, yeah)

اره، مادر بزرگت احتمالا منو می‌‌شناسه(اره، اره)

بطری های بیشتری بیار این بطری‌‌ها تنها هستند!

It's a moment when I show up, got 'em sayin', "Wow"(Wow, wow)

وقتی که من خودمو نشون می‌دم بدخواهام می‌گن "واو"(واو، واو)

Got 'em sayin', "Wow"

بدخواهام می‌گن، واو

Ayy, ayy, wow

ای ای، واو

Sayin', "Wow"

میگن، واو

Wow

واو

Wow

واو


متن و ترجمه و دانلود آهنگ wow از Post Malone(پست مالون)

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها:دیدگاه کاربران:

شما اولین نفری باشید که نظر می دهید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید از دیجی کالا