متن و ترجمه و دانلود آهنگ when we re high از LP

متن و ترجمه و دانلود آهنگ when we re high از LP


دانلود آهنگ when we re high از LP

There was a time
یه وقتی بود
There was a life
یه زندگی بود
I was inside my head
من توی ذهن خودم بودم
Then finally I rested in your bed
و بعد آخرش توی تخت تو آرام شدم
The bars, the dives
بار ها ، دایو ها
The worst of vibes
بدترین نگاها
I thought had come to pass
فکر کردم باید میومدم تا بگذرم
But still, I couldn’t seem to make it last
ولی هنوز نمیتونستم ببینم که میتونم کاری بکنم که ادامه پیدا کند
I’d swallow the moon and the stars
من قراره ماه و ستاره ها رو ببلعم
To follow the beat of your heart
تا دنبال کنی صدای قلبت رو
Ohhh, when we’re high
اوهه وقتی که مستیم
Oh, my god, you blow my mind
اوه خدای من تو منو دیونه میکنی
So let’s get high
پس بیا چِت شیم
Live until we die, yeah
زندگی کنیم تا اینکه بمیریم (لذت زندگی رو ببریم) آره
You and I (you and I)
من و تو(من و تو)
Let’s just do it one more time (one more time, a million times)
بیا یه بار دیگه انجامش بدیم(یه بار دیگه میلیون ها بار)
Let’s get high (let’s get high)
بیا مست کنیم(بیا مست کنیم)
Live until we die, yeah
زندگی کنیم تا اینکه بمیریم (لذت زندگی رو ببریم) آره
A state of mind collected like
دولت ذهن این جوری جمع میشه
A slowly wound bouquet
یه دسته گل زخم آروم
With memories of our favorite nights and days
با خاطرات شب ها و روز هایمان
Let’s swallow the moon and the stars
بيا ماه و ستاره عارو ببلعيم
Let’s wallow just right where we are
بيا درست همينجا چرت بزنيم
Ohhh, when we’re high, oh
وقتی که ما مستیم
Oh, my god, you blow my mind
اوه خدای من تو منو دیونه میکنی
So, let’s get high (let’s get high)
پس ، بیا بریم بالا (بیا بریم بالا)
Live until we die, yeah ohh
زندگی کنیم تاوقتی که بمیریم
You and I (you and I)
من و تو(من و تو)
Let’s just do it one more time (one more time, a million times)
بیا یه بار دیگه انجامش بدیم(یه بار دیگه میلیون ها بار)
Let’s get high (let’s get high)
بیا مست کنیم(بیا مست کنیم)
Live until we die, yeah
زندگی کنیم تا اینکه بمیریم (لذت زندگی رو ببریم) آره
You blow my mind
تو منو دیوونه میکنی
You blow my mind
تو منو دیوونه میکنی
Oh, my, my, kiss the sky
اوه آسمان رو ببوس
Jimmy, baby, you were right
جيمي،عزيزم،درست همينجا
She’s so fine, hips don’t lie
اون خيلي خوبه،كونها دروغ نميگن(هن؟)
Hit me, baby, one more time
منو بزن ، عزیزم ، یک بار دیگه
Go ‘head and insert any random ass line
برو با هر هرزه‌ایی که میخای حال کن
Go ahead, yeah
ادامه بده آره
Oooooooh ohh
اوه اووهههه 😐
‘Cause when we’re high
چون وقتی که فضاییم
Oh, my god, you blow my mind
اوه خدای من تو منو دیونه میکنی
So, let’s get high (let’s get high)
پس ، بیا بریم بالا (بیا بریم بالا)
Live until we die, yeah
زندگی کنیم تا اینکه بمیریم (لذت زندگی رو ببریم) آره
You and I (you and I)
من و تو(من و تو)
Let’s just do it one more time (one more time, a million times)
بیا یه بار دیگه انجامش بدیم(یه بار دیگه میلیون ها بار)
Let’s get high (let’s get high)
بیا مست کنیم(بیا مست کنیم)
Live until we die, yeah
زندگی کنیم تا اینکه بمیریم (لذت زندگی رو ببریم) آره
Oooooooh, yeah, you blow my mind
اووووو، آره ، تو مغز منو ترکوندی
Live until we die, yeah
زندگی کنیم تا اینکه بمیریم (لذت زندگی رو ببریم) آره

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ I Hate You I Love You از Gnash Ft Olivia

متن و ترجمه و دانلود آهنگ when we re high از LP – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه