متن و ترجمه و دانلود آهنگ We’ve Only Just Begun از Barry manilow

متن و ترجمه و دانلود آهنگ We’ve Only Just Begun از Barry manilow


دانلود آهنگ We've Only Just Begun

We’ve only just begun to live
تازه زندگيمون رو شروع كرده بوديم

White lace and promises
تور سفيد و سوگند

We’re on our way
ما تو راهمون بودیم(زندگی شروع شد)

Before the rising sun we fly,
ما قبل از طلوع آفتاب پرواز كرديم

So many roads to choose
كلي حق انتخاب داشتيم توي انتخاب راهمون

We start our walking and learn to run.
شروع به قدم زدن كرديم و يادگرفتيم كه بدويم

And yes, We’ve just begun.
آره ما شروع كرده بوديم

Sharing horizons that are new to us,
افق هايي رو كه برامون جديد بود با هم به اشتراك گذاشتيم

Watching the signs along the way,
در طول راه تابلو ها روتماشا مي كنيم

Talking it over just the two of us,
دوتايي باهم صحبت رو تموم ميكنيم

Working together day to day
هر روز پا به پاي هم كار ميكنيم

Together.
باهم

And when the evening comes we smile,
و وقتي بعد از ظهر ميشه لبخند ميزنيم

So much of life ahead
خيلي جلو تر از زندگي

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Dance Me to the End of Love از Leonard Cohen

We’ll find a place where there’s room to grow,
يه جايي رو پيدا خواهيم كرد و در اون اتاقي باشه براي رشد كردن و بزرگ شدن

And yes, We’ve just begun.
آره ما شروع كرده بوديم

Sharing horizons that are new to us,
افق هايي رو كه برامون جديد بود با هم به اشتراك گذاشتيم

Watching the signs along the way,
در طول راه تابلو ها روتماشا مي كنيم

Talking it over just the two of us,
دوتايي باهم صحبت رو تموم ميكنيم

Working together day to day
هر روز پا به پاي هم كار ميكنيم

Together.
باهم

And when the evening comes we smile,
و وقتي بعد از ظهر ميشه لبخند ميزنيم

So much of life ahead
خيلي جلو تر از زندگي

We’ll find a place where there’s room to grow,
يه جايي رو پيدا خواهيم كرد و در اون اتاقي باشه براي رشد كردن و بزرگ شدن

And yes, We’ve just begun.
آره ما شروع كرده بوديم

And yes, We’ve just begun.
آره ما شروع كرده بوديم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ We’ve Only Just Begun از Barry manilow – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه