متن و ترجمه و دانلود آهنگ The Look of Love از Barry manilow

متن و ترجمه و دانلود آهنگ The Look of Love از Barry manilow


دانلود آهنگ The Look of Love

The look of love
نگاه عشق

Is in your eyes
در چشمانت

The look your smile can’t disguise
نگاهي كه لبخندت نميتونه پنهونش كنه

The look of love
نگاه عشق

Is saying so much more
خيلي چيزا رو بر ملا مي كنه

Than just words could ever say
كه كلمات قادر به بيانش نيستن

And what my heart has heard
و چيزي كه قلب من شنيد

Well it takes my breath away
نفسم رو بند آورد

I can hardly wait to hold you
نميتونم واسه داشتنت ديگه صبر كنم

Feel my arms around you
تا تو رو كنار خودم حس كنم

How long I have waited
چند وقته كه منتظر بوده ام

Waited just to love you
فقط منتظر بودم تا عشق تو رو داشته باشم

Now that I have found you
حالا كه پيدات كردم

You’ve got the look of love
نگاه عشق رو در تو ديدم

It’s on your face
در صورتت بود

A look that time can’t erase
نگاهي كه زمانم نميتونه پاكش كنه

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Save Myself از Ed sheeran

Be mine tonight
براي من باش

Let this be just the start
بذار كه شروع بشه

Of so many nights like this
بقيه روزا عين امروز

Let’s take a lover’s vow
بيا سوگند عاشقي ببنديم

I can hardly wait to hold you
نميتونم واسه داشتنت ديگه صبر كنم

Feel my arms around you
تا تو رو كنار خودم حس كنم

How long I have waited
چند وقته كه منتظر بوده ام

Waited just to love you
فقط منتظر بودم تا عشق تو رو داشته باشم

Now that I have found you
حالا كه پيدات كردم

Don’t ever go
هيچ وقت نرو

I can hardly wait to hold you
نميتونم واسه داشتنت ديگه صبر كنم

Feel my arms around you
تا تو رو كنار خودم حس كنم

How long I have waited
چند وقته كه منتظر بوده ام

Waited just to love you
فقط منتظر بودم تا عشق تو رو داشته باشم

Now that I have found you
حالا كه پيدات كردم

Don’t ever go
هرگز نرو…

Don’t ever go
هرگز نرو…

Cause I love you so…
چون عاشقتم…


متن و ترجمه و دانلود آهنگ The Look of Love از Barry manilow – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه