متن و ترجمه و دانلود آهنگ Supermarket Flowers از Ed sheeran

" خرید کتاب با بیش از 50درصد تخفیف - فرصت محدود - کلیک کنید "
devide-Ed sheeran

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

I took the supermarket flowers from the windowsill

من گل های سوپرمارکت را از طاقچه پنجره گرفتم

I threw the day old tea from the cup

من آن روز چای مانده رو از فنجان به بیرون ریختم

Packed up the photo album Matthew had made

عکس های آلبوم رو که متئو درست کرده بود بسته بندی کردم

Memories of a life that’s been loved

خاطرات زندگی که دوست داشتنی بود

Took the get well soon cards and stuffed animals

کارت های زود خوب شو رو و حیوانات چاق رو برداشتم

Poured the old ginger beer down the sink

نوشیدنی قدیمی زنجبیل رو توی وان ظرف شویی ریختم

Dad always told me

پدر همیشه به من می گفت

“don’t you cry when you’re down”

وقتی پایین هستی گریه نکن

But mum, there’s a tear every time that I blink

اما مامان، هر باری که چشمک می زنم، اشکی وجود داره (اسک می ریزه)

Oh, I’m in pieces, it’s tearing me up, but I know

اوه، من تیکه تیکه شدم، اون مرا پاره می کند ، اما می دانم

A heart that’s broke is a heart that’s been loved

قلبی که شکسته، قلبی است که دوست داشته می شده

So I’ll sing Hallelujah

پس من هال لوجاه رو می خونم

You were an angel in the shape of my mum

تو فرشته ای در شکل مادر من بودی

When I fell down you’d be there holding me up

وقتی که افتادم، تو آنجا بودی و من رو بلند کردی

Spread your wings as you go

بال هات رو باز کردی انگار می خواهی بروی

When God takes you back he’ll say,Hallelujah You’re home

وقتی خدا تو را برگرداند خواهد گفت، خدا را سپاس که تو خانه هست

I fluffed the pillows, made the beds, stacked the chairs up

من بالش ها را (نرم کردم) آماده کردم رختخواب را درست کردم، میز هارو مرتب قرار دادم

Folded your nightgowns neatly in a case

لباس خواب هات رو مرتب تا کردم

John says he’d drive then put his hand on my cheek

جان می گه که رانندگی می کرد و دستش رو روی گونه من گذاشت

And wiped a tear from the side of my face

و اشکی رو از یک طرف صورت من پاک کرد

I hope that I see the world as you did ’cause I know

من امید دارم دنیا رو از دید تو ببینم چون می دانم

A life with love is a life that’s been lived

یک زندگی با عشق همان زندگی است که باید زندگی کرد

So I’ll sing Hallelujah

پس من هال لوجاه رو می خونم

You were an angel in the shape of my mum

تو فرشته ای در شکل مادر من بودی

When I fell down you’d be there holding me up

وقتی که افتادم، تو آنجا بودی و من رو بلند کردی

Spread your wings as you go

بال هات رو باز کردی انگار می خواهی بروی

When God takes you back he’ll say

وقتی خدا تو را برگرداند خواهد گفت

Hallelujah you are home

خداراشکر که خانه ای

Hallelujah

سپاس خدا را

You were an angel in the shape of my mum

تو فرشته ای در شکل مادرم بودی

You got to see the person I have become

تو باید ببینی که به چه شخصی تبدیل شده ام

Spread your wings and I know

بال هات را باز کردی و من می دانم

That when God took you back he said Hallelujah You’re home

وقتی خدا تو را برگرداند او گفت خدا را سپاس که تو خانه ای


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Supermarket Flowers از Ed sheeran

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها: ,
آهنگ سوپرمارکت فلاور، اد شیرن
دیدگاه کاربران:

شما اولین نفری باشید که نظر می دهید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *