اطلاعیه : فعالیت اینفاموزیک متوقف شد.

متاسفانه پس از 3 سال فعالیت به دلایل متفاوت، ناخواسته مجبور به توقف فعالیت‌مان هستیم. در دوران اوج فعالیت(قبل از فیلترینگ) بالغ بر 1 میلیون بازدیدکننده ماهانه و بیشتر از 50000 کاربر فعال داشتیم. بسیار خرسندیم که در این مدت به دفعات پیام‌هایی مبنی بر افزایش سطح زبان‌انگلیسی، اشتیاق به یادگیری زبان، رضایت کاربران و ... را دریافت کردیم، ولی هر چند نتوانستیم رسالت خود را تکمیل کنیم اما قدمی کوچک در این زمینه برداشتیم. صمیمانه از همه دوستانی که در این دوران با نظرات و دلگرمی‌هایشان یاری کننده ما در این مسیر بودند سپاس‌گزاریم.
ترجمه‌ها، متن موزیک‌ها و اطلاعات موزیک‌ها همچنان در دسترس است اما لینک‌های دانلود از دسترس خارج شده است.

تیم مدیریت اینفاموزیک

محل تبلیغات شما

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

متن و ترجمه و دانلود آهنگ SICKO MODE از Travis Scott(تراویس اسکات)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ SICKO MODE از Travis Scott(تراویس اسکات)

Download music SICKO MODE by
with lyrics and translate and direct link

اطلاعات آهنگ

« متن موزیک SICKO MODE »

Astro

اَسترو

Sun is down, freezing cold

خورشید غروب کرد(هوا) خیلی سرده

That’s how we already know winter’s here

اینجوری ما می‌‌فهمیم که زمستون اومده

My dawg would probably doing it for a Louis belt

رفیقم احتمالاً این کارو برای کمربند لویی می‌‌کنه

That’s just all he know he don’t know nothing else

این همه چیزی است که می‌‌دونه، او چیز دیگری رو نمی‌‌‌دونه

I tried to show him, yeah

من سعی کردم نشونش بدم، آره

I tried to show him, yeah, yeah

من سعی کردم نشونش بدم، آره، آره

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

Goin’ on you with the pick and roll

اومدن با شما با انتخاب و رول

Young LaFlame yeah he’s in sicko mode

لا-فلیم جوان آره، اون تو حالت بیمار روانی هست

Made this here with all the ice on in the booth

به اینجا رسیدم با کلی ساعت رو مچم

At the gate outside, when they pull up, they get me loose

بیرون ایستگاه، وقتی رسیدن، منو بیهوش کردن

Yeah, Jump Out boys, that’s Nike boys, hop in our coupes

آره، پلیسای نامحسوس، اونا بچه‌‌‌های نایکی هستند، پریدن تو ماشین

This sh*t way too big

این لعنتى خیلى خوبه

When we pull up give me the loot(give me the loot! )

وقتی رسیدیم غارت‌‌ها رو بهم بده(غارت‌‌ها رو بهم بده! )

Was off the Remy, had to Papoose

از رِمی جدا شدم، مجبور شد بره پیش پاپوز

Had to hit my old town to duck the news

مجبور شدم به شهر قدیمم سر بزنم که اخبار رو تکذیب کنم

Two-four all on lockdown, we make no moves

24 ساعت دستگیر بودیم، ما هیچ کاری نکردیم

Now it’s 4AM and I’m back up poppin’ with the crew

حالا ساعت ۴ صبحه و من دوباره مشغول گشتن با اکیپ هستم

I just landed in Chase B mixes pop like Jamba juice

من همین الآن وارد شدم، چیس-بی آهنگ‌‌ها رو میکس می‌‌کنه مثل جامبا جوس

Different colored chains, see my jeweler really selling fruits

زنجیرهای رنگ رنگی، می‌‌دونی جواهر فروشم واقعاً میوه می‌‌فروشه

And they joking, man, know the crackers wish it was a noose

و اونا شوخی می‌‌کنند، مرد، می‌‌دونم کرکر‌‌ها دوست داشتن تله باشه باشه

Someone said

کسی گفت

To win the retreat, we all in too deep

برا این که از انزوا نجات بیاییم، ما همه با همیم

Playing for keeps, don’t play us for weak(Someone said)

می‌جنگیم برای داشته هامون، با ما مثل ضعیف‌‌ها برخورد نکن(یکی گفت)

To win the retreat, we all in too deep

برا این که از گوشه گیری نجات بیاییم، ما همه با همیم

Playing for keeps, don’t play us for weak

می‌جنگیم برای داشته هامون، با ما مثل ضعیف‌‌ها برخورد نکن

This sh*t way too formal, ya’ll know I don’t follow suit

این لعنتی دیگه خیلی رسمیه، شماها می‌‌دونیند من قانون رو رعایت نمی‌‌‌کنم

Stacy Dash, most these of girls ain’t got a clue

استیسی دَش، بیشتر این دخترا اصلا هدفی ندارند

All of these hoes I made off records I produced

همه این‌‌ها رو من از آهنگایی که ساختم گیر آوردم

I might take all my exes and put ’em all in a group

شاید همه دوست‌دخترای قبلیم رو جمع کنم و بذارمشون تو‌‌ یک گروه

Hit my eses, I need the booch

عسلی من ضربه بزنید، من به بوچ نیاز دارم

Bout to turn this function to Bonnaroo

من می‌‌خوام این قابلیت رو تبدیل کنم به بونارو

Told her “hop in, you coming too”

بهش گفتم بپر بالا، تو هم میای

In the 305

داخل سیصد و پنج

B**ches treat me like I’m Uncle Luke(don’t stop, pop that p**sy)

جوری باهام رفتار می‌‌کنند انگار عمو لوک هستم(وای نسا، بنداز بالا)

Had to slop the top off, it’s just a roof

مجبور شدم بالا رو خاموش کنم، فقط‌‌ یک سقفه

She said “where we going?”

اون گفت کجا می‌‌ریم؟

I said “the moon”, we ain’t even make it to the room

گفتم ماه، ما حتی به اتاق هم نرسیدیم

She thought it was the ocean, it’s just the pool

او فکر کرد اقیانوس هست، فقط استخره

Now I got her open, it’s just the Goose

حالا دختره رو آماده کردم، فقط با گوس

Who put this sh*t together, I’m the glue

کی این لعنتی رو به هم چسبوند، من چسب هستم

Shorty FaceTime me out the blue

رفیق به خاطر افسردگی باهام فیس-تایم گرفت

(Someone said) player

یكى گفت بازى می‌‌كنیم

Player for keeps

برای داشته هامون می‌‌جنگیم

(Someone said)

یکی گفت

Don’t play us for weak

با ما مثل ضعیف‌‌ها برخورد نکن

(Yeah)

(آره)

Astro

اَسترو

Yeah, yeah

آره، آره

Tay Keith, f*ck these niggas up

تی کیث، این کاکا سیاهارو به اوج برسون

Ay, ay

آی، آی

She’s in love with who I am

اون تو رابطه با منه

Back in high school, I used to bust it to the dance(yeah)

در دبیرستان من عادت داشتم اون رو با رقص بپوشونم

Now I hit that epi O with duffles in my hand

حالا من زدم اپى او رو با پارچه پشمى تو دستم

I did half a Xan, thirteen hours til I land

من نصف قرصو انداختم 13 ساعت تا نشستن

Had me out like a light ehh

من رو بیرون اورد مثل نور هه

Like a light ehh, like a light ehh

مثل نور مثل نور هه، مثل نور مثل نور هه

Slept through the flight eh

خوابیدم میان پرواز

Not for the night eh

نه برای‌‌ یک شب

Seven-sixty seven, man

767، پسر

This sh*t got double bedroom, man

این لعنتى دوتا اتاق خواب گرفت

I still got scores to settle, man

من هنوز امتیاز می‌‌گیرم تا اروم شم پسر

I crept down the block(down the block)

من بلاك رو فرو ریختم(بلاک رو ریختم)

Made a right(yeah) , cut the lights(yeah)

درست رو انجام بده(آره)، روشنایی رو ببر(آره)

Pay the price(yeah)

هزینه رو پرداخت کن(آره)

Niggas think it’s sweet, it’s on sight(yeah) , nothing nice(yeah)

نیگاها فك می‌‌كنند این شیرینه، این‌‌ یک نشونه اشت هیچى خوب نیست(آره)

Baguettes in my ice, Jesus Christ(yeah)

باگت‌‌ها تو فریزر

Checks over stripes(yeah)

چک کردن بیش از راه راه(آره)

That’s what I like(yeah) , that’s what we like(yeah)

اون چیزى است که من دوست دارم(آره)، اون چیزى که ما دوست داریم(آره)

Lost my respect, you not a threat

احترامم رو از دست دادم تو تهدیدى نیستى

When I shoot my shot, that sh*t wetty like I’m Sheck(b**ch! )

زمانى که من توپم رو شلیك كنم این لعنتى خیسه مثل اینكه من چاک کنم

See the shots that I took, wet like I’m Book

عكسى که من گرفتم رو ببینم، خیسه مثل این كه من كتابم

Wet like I’m Lizzy, I be spending finally

خیسه مثل این که من لیزیم، من سرانجام هزینه می‌‌كنم

Circle blocks ’til I’m dizzy(yeah, what)

تا من دیزى هستم بلاک‌‌ها دایره اى هست(آره، چی)

Like where is he, no one seen him(yeah, what)

مثل جایى که اون هست هیچكس اون رو ندیده(آره، چی)

I’m tryna clean ’em(yeah)

من سعى می‌‌كنم اونا رو تمیز كنم(آره)

She’s in love with who I am

اون با من در رابطه است

Back in high school, I used to bust it to the dance

در دبیرستان، من عادت داشتم به رقص

Now I hit that epi-o with duffles in my hand(whoo! )

حالا من این EPI-O را با دست و پا در دستم(WHOO! )

I did half a Xan, thirteen hours til I land

من نصف قرص رو خوردم، سیزده ساعت تا نشستن

Had me out like a light

مثل یک نور بیرونم اورد

Like a light, like a light, like a light

مثل یک نور، مثل یک نور، مثل یک نور

Like a light, like a light, like a light

مثل یک نور، مثل یک نور، مثل یک نور

Yeah, pass the dozen celly

بله، دهولز را گذراندید

He sending text ain’t sendin’ kites, yeah

اون متن فرستاد كایتى نفرستاد، آره

He said “keep that on lock”

او گفت: اون رو قفل كن

I said “you know this sh*t is tight”, yeah

من گفتم می‌‌دونى این لعنتى تنگه، آره

It’s absolute(yeah) , I’m back rebute

این مطلقه(آره)، من رد شدم

LaFerrari to Jamba juice, yeah(skrr, skrr)

لافراری به جامپا-جویس

We back on the road, they jumping off, no parachute, yeah

ما برگشتیم به مسیر، اون‌‌ها بیرون پریدن، چتر نجاتى نیست، آره

Shorty in the back

كوتوله پشت سر

She said she working on her glutes, yeah(oh my God)

اون می‌‌گه كار می‌‌كنه رو شیرینیش كار می‌‌كنه(خدایا)

Ain’t by the book(yeah) , this how it look(yeah)

كتاب نیس این طورى که به نظر می‌‌رسه

Bout a check, just check the foot

چك می‌‌كشم فقط چك

Passes to my daughter, I’ma show her what it took(yeah)

پاس می‌‌دم به دخترم نشون می‌‌دم بهش چیزیو که گرفتم

Baby mama cover Forbes, got these other b**ches shook, yeah

مامان عزیزم فاربس رو کاور می‌‌کنه و بقیه شوكه می‌‌شن، آره


متن آهنگ SICKO MODE از

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

مشاهده کامل متن و ترجمه
شما هم به این آهنگ امتیاز دهید:
امتیاز 4.48 از 5 – 89 رای
spinner در حال ثبت امتیاز

دانلود از اینفاموزیک با * ترافیک نیم‌بها * می‌باشد!

آهنگ‌ها با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشند!


لینک‌ها از دسترس خارج شده اند!


دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 128
دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 320

لطفا در صورت مشاهده خطا در لینک‌های دانلود یا ترجمه آهنگ، از طریق نظرات همین صفحه به ما اطلاع دهید.13 دیدگاه ثبت شده!

توجه: نظرات حاوی کلمات نامناسب منتشر نخواهد شد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

tattoo 2022/02/28

فقت تتلو خداست

زهرا 2021/12/29

هنوز نشدیم دندون رو جیگر میاری

امینم 2021/11/10

تراپیست ری.د به آهنگ

کوروش 2021/11/09

تروایس رید به آهنگ

mmm 2021/11/04

اگه نمیشناسید حتما اهنگ هاش رو گوش کنید

    مسعود رضوی 2022/02/21

    خیلی تراویس اهنگای با حالی داره من همیشه اهنگاشو گوش میدم ازش خوشم میاد😌😊

mmm 2021/11/04

کسی جی بالوین رو میشناسه
اگه اره دمش گرم

mmm 2021/11/04

travis scott is love too

mmm 2021/11/04

drake is love

ناشناس 2021/11/04

خفن بود

مهشید 2021/04/26

عالی بود کلی دنبالش بودم 🤙🏻🤙🏻🤙🏻

Teravis eskat 2021/03/15

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Bitraz 2020/12/19

چه فلویی