متن و ترجمه و دانلود آهنگ She is broken از Billie Eilish (بیلی ایلیش)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ She is broken از Billie Eilish (بیلی ایلیش)


دانلود آهنگ She is broken از Billie Eilish

Another story of girl meets boy
بازم یه داستان تازه ی آشنایی یه دختر با یه پسر

And gets destroyed, uh, oh
و داغون شدن دختره ، اوه

Another promise broken in two
بازم یه قول تازه که دو تیکه میشه ( بهش عمل نمیشه )

The lucky view of fiction
تازه اگه بخوایم خوش بینانه تصور کنیم

Fade away, fade away
ناپدید شدن ، ناپدید شدن

Teach me how to fade away
یادم بده چجوری ناپدید شم

Another story of girl meets boy
بازم یه داستان تازه ی آشنایی یه دختر با یه پسر

He’s okay, she’s broken
پسره اوکیه ، دختره داغون شده

He’s the ocean waves, she’s choking
پسره مثل موجای اقیانوسه ( حالش خوبه ) دختره بهم ریخته

Fade away, fade away
ناپدید شدن ، ناپدید شدن

Teach me how to fade away
یادم بده چجوری ناپدید شم

Another story of girl meets boy
بازم یه داستان تازه ی آشنایی یه دختر با یه پسر

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر)

So picture perfect
تصور رابطه ی بی نقص

It can’t be real and all you feel is numb
به حقیقت نمی پیونده و تنها احساسی که بهت دست میده بی حسیه

You see them talking but hear no sound to hit the ground
میبینی آدما دارن حرف میزنن ولی هیچ صدایی نمی شنوی

And fade
و ناپدید میشی

He’s okay, she’s broken
پسره اوکیه ، دختره داغون شده

He’s the ocean waves, she’s choking
پسره مثل موجای اقیانوسه ( حالش خوبه ) دختره بهم ریخته

Don’t want it, don’t need it
نمی خوامش ، لازمش ندارم

Don’t want it
لازمش ندارم

Don’t want it, don’t need it
نمی خوامش ، لازمش ندارم

Don’t want it
لازمش ندارم

Don’t want it, don’t need it
نمی خوامش ، لازمش ندارم

Don’t want it
لازمش ندارم

Don’t need it, don’t, don’t need it
لازمش ندارم ، بهش احتیاجی ندارم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ She is broken از Billie Eilish (بیلی ایلیش) – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه