متن و ترجمه و دانلود آهنگ Save Myself از Ed sheeran

devide-Ed sheeran

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

I gave all my oxygen to people that could breathe

من تمام اکسیژنم رو به مردم دادم که بتونند نفس بکشند

I gave away my money and now we don't even speak

من تمام پولم رو دادم و حالا ما حتی صحبت هم نمی‌‌کنیم

I drove miles and miles, but would you do the same for me?

من مایل‌‌ها رانندگی کردم، اما آیا تو کاری مثل این رو برای من می‌‌کنی؟

Oh, honestly?

اوه، واقعا؟

Offered off my shoulder just for you to cry upon

شانه هایم رو فقط به تو دادم که بتوانی رویشان گریه کنی

Gave you constant shelter and a bed to keep you warm

به تو سرپناه ثابت و رختخواب دادم که گرم نگهت دارد

They gave me the heartache and in return I gave a song

آن‌‌ها قلب مرا شکستند و در عوض من به آن‌‌ها یک ترانه هدیه دادم

It goes on and on

آن ادامه دارد و دارد

Life can get you down so I just numb the way it feels

زندگی می‌‌تواند باعث سقوط تو شود، پس من فقط در راهی که حس می‌‌شود بی تفاوتم

I drown it with a drink and out-of-date prescription pills

من تمام آن‌‌ها را با یک نوشیدنی و چند قرص تجویزی تاریخ گذشته غرق می‌‌کنم

And all the ones that love me they just left me on the shelf

و همه آنهایی که عاشق من بودند تمام آن‌‌ها مرا در قفس حبس کردند

No farewell

بدون خداحافظی

So before I save someone else, I've got to save myself

پس قبل از اینکه کس دیگری رو داشته باشم، باید خودم رو محافظت کنم

I gave you all my energy and I took away your pain

من تمام انرژی ام رو صرف تو کردم و من تمام درد های تورا رفع کردم

Cause human beings are destined to radiate or drain

چون سرنوشت بشر به این گونه بوده که یا مرتعش باشد یا برود

What line do we stand upon, 'cause from here it looks the same

رو چه خطی ما باید بایستیم؟ چون از اینجا آن‌‌ها یکسان به نظر می‌‌رسند

And only scars remain

و فقط زخم‌‌ها باقی می‌‌مانند

Life can get you down so I just numb the way it feels

زندگی می‌‌تواند باعث سقوط تو شود، پس من فقط در راهی که حس می‌‌شود بی تفاوتم

I drown it with a drink and out-of-date prescription pills

من تمام آن‌‌ها را با یک نوشیدنی و چند قرص تجویزی تاریخ گذشته غرق می‌‌کنم

And all the ones that love me they just left me on the shelf

و همه آنهایی که عاشق من بودند تمام آن‌‌ها مرا در قفس حبس کردند

No farewell

بدون خداحافظی

So before I save someone else, I've got to save myself

پس قبل از اینکه کس دیگری رو نجات دهم، باید خودمو نجات بدم

But if don't

اما اگر نکنم

Then I'll go back

اونوقت به عقب بر می‌‌گردم

To where I'm rescuing a stranger

به جایی که یک غریبه رو نجات بدم

Just because they needed saving just like that

فقط به خاطر اینکه آنها نگهداری به این شیوه رو نیاز داشتند

Oh, I'm here again

اوه، من دوباره اینجا هستم

Between the devil and the danger

بین دیو و خطر

But I guess it's just my nature

اما حدس می‌‌زنم که این فقط طبیعت من است

My dad was wrong

پدرم اشتباه می‌‌گفت

'Cause I'm not like my mum

چون من مثل مادرم نیستم

Cause she'd just smile and I'm complaining in a song

چون او فقط لبخند می‌‌زند و من در یک آهنگ شکایتم رو مطرح می‌‌کنم

But it helps

اما این کمک می‌‌کنه

So before I save someone else

پس قبل از اینکه کس دیگه ای رو نجات بدم

I've got to save myself

باید خودم رو نجات بدم

Life can get you down so I just numb the way it feels

زندگی می‌‌تواند باعث سقوط تو شود، پس من فقط در راهی که حس می‌‌شود بی تفاوتم

I drown it with a drink and out-of-date prescription pills

من تمام آن‌‌ها را با یک نوشیدنی و چند قرص تجویزی تاریخ گذشته غرق می‌‌کنم

And all the ones that love me they just left me on the shelf

و همه آنهایی که عاشق من بودند تمام آن‌‌ها مرا در قفس حبس کردند

No farewell

بدون خداحافظی

So before I save someone else, I've got to save myself

پس قبل از اینکه کس دیگری رو نجات بدم، باید خودم رو نجات بدم

And before I blame someone else, I've got to save myself

و قبل از اینکه کسی رو سرزنش کنم، باید خودم رو نجات بدم

And before I love someone else, I've got to love myself

و قبل از اینکه کسی رو دوست داشته باشم، باید خودم رو دوست داشته باشم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Save Myself از Ed sheeran

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها: ,دیدگاه کاربران:

شما اولین نفری باشید که نظر می دهید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *