متن و ترجمه و دانلود آهنگ Ring My Bells از Enrique Iglesias

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Ring My Bells از Enrique Iglesias


دانلود آهنگ Ring My Bells

Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن ,بیا بهم سر بزن
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells

Sometimes you love it
بعضی وقت ها او رو دوست داری

Sometimes you don’t
گاهی هم نه

Sometimes you need it, then you don’t, then you let go
گاهی نیازش داری، بعدش نه و بعدش می روی

Sometimes we rush it
بعضی مواقع برای اون هجوم می بریم

Sometimes we fall
گاهی هم سقوط می کنیم

It doesn’t matter, baby, we can take it real slow
مهم نیس عزیزم، می تونیم خیلی آروم پیش بریم

Cause the way that we touch is something that we can’t deny
چونکه به شکلی که ما هم رو لمس می کنیم چیزیه که قابل انکار نیست

And the way that you move, oh, you make me feel alive
و شکل راه رفتنت اوه تو باعث میشی احساس زنده بودن بکنم

Come on
بجنب
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن و هم آغوشم شو

You try to hide it
تو سعی می کنی اون رو از من پنهان کنی

I know you do
می دونم که این کار رو می کنی

When all you really want is me to come and get you
وقتی تمام آن چه که واقعا می خواهی من هستم تا بیاد و تو رو بگیره

You move in closer
تو نزدیکتر می شوی

I feel you breathe (I feel you breathe)
من نفس کشیدن تو رو احساس می کنم

It’s like the world just disappears when you’re around me, oh
آن شبیه این است که دنیا ناپدید می شه وقتی که تو اطراف من هستی

Cause the way that we touch is something that we can’t deny oh yeah
چونکه به شکلی که ما هم رو لمس می کنیم چیزیه که قابل انکار نیست . اوه آره

And the way that you move oh you make me feel alive
و شکل راه رفتنت اوه تو باعث میشی احساس زنده بودن بکنم

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Hey You از Pink Floyd

So come on, oh
پس بیا پیشم، اوه
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن

I say you want, I say you need
من میگم که تو میخواهی، من میگم که تو نیاز داری

I can tell by your face you love the way it turns me on
من از حالت چهره تو می تونم تشخیص بدهم که تو دوست داری حالتی که من هیجان دارم را

I say you want, I say you need
من میگم که تو میخواهی، من میگم که تو نیاز داری

I will do what it takes and I would never do you wrong
من هرکاری را انجام می دهم و اشتباه نخواهم کرد

Cause the way that we love is something that we can’t fight, oh, no
چونکه این روشی که ما همدیگر را دوست داریم چیزیه که ما نمیتونیم بجنگیم اوه نه

I just can’t get enough oh you make me feel alive
من فقط نمیتونم دست از دوس داشتنت بردارم، تو باعث میشی احساس سرزندگی کنم

So come on
پس بیاااا
Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن
Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن
Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن
Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن
Ring my bell, ring my bells
بیا بهم سر بزن

I say you want, I say you need
من میگم که تو میخواهی، من میگم که تو نیاز داری

(I can tell by the way you’re looking at me, I turn you on)
می تونم از طرز نگاهت بفهمم و به هیجان بیارمت

I say you want, I say you need
من میگم که تو میخواهی، من میگم که تو نیاز داری

(if you got what it takes we don’t have to wait, let’s get it on)
اگه اون چیزی رو که میخوای انجام بدی میدونی، نیاز نیست ما منتظر باشیم، بیا انجامش بدیم

Get it on, ooh
بیا بگیریمش(عشق رو) اووووه

برای مشاهده ویدئو این آهنگ در یوتیوب کلیک کنید

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Ring My Bells از Enrique Iglesias رایگان

 

مشاهده آهنگ heartbeet از انریکه


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Ring My Bells از Enrique Iglesias – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه