متن و ترجمه و دانلود آهنگ promise me از will young

متن و ترجمه و دانلود آهنگ promise me از will young


دانلود آهنگ promise me از will young

There’s a boy in a garden all alone
پسری تنها تو باغ هست

Reminds me a story of my own
من را به یاد داستان خودم میندازه

Waiting around and a promise never came
منتظر بودم و قولی که هیچوقت انجام نشد

He’s wondering what he’s done wrong
اون متعجبه که چه چیز رو اشتباه انجام داده

It makes me wanna write this song
این باعث شد که بخوام این آهنگ رو بنویسم

About how I can often feel the same
درباره ی اینکه چگونه بعضی اوقات من هم همین حس رو داشتم

Promise me, promise me, promise me
بهم قول بده،بهم قول بده،بهم قول بده

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

Promise me, promise me, promise me
بهم قول بده،بهم قول بده،بهم قول بده

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

The closer I get the harder it is
هرچی نزدیکتر میشم سخت تر میشه

I’m nervous and I’m tired of this
استرس دارم و ازش خسته ام

Tired of digging up the ground for clues
خسته از کندن باغ به دنبال نشانه ها

Like the boy who waited for so long
مثل پسری که برای مدت طولانی ای منتظر مونده

I’m tired of being all this strong
از قوی بودن خسته شده ام

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ hello (هلو-سلام) از Adele (ادل)

I need these promises from you
بهت نیاز دارم که بهم قول بدی

Promise me, promise me, promise me
بهم قول بده،بهم قول بده،بهم قول بده

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

Promise me, promise me, promise me
بهم قول بده،بهم قول بده،بهم قول بده

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

Promise me, promise me, promise me
بهم قول بده،بهم قول بده،بهم قول بده

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

Don’t say anything at all
اصلا هیچی نگو

Unless you mean it mean it all
مگر اینکه واقعا منظورت این باشه

I can’t get up from another fall
نمیتونم بعد از یه شکست دیگه دوباره راست شم

Don’t hold my hand unless it’s right
دستمو نگیر مگه این که واقعی باشه

Stop showing me things that are out of sight
چیزهایی که قابل دیدن

Holding me in the night

Yes
بله

Promise me, promise me, promise me
بهم قول بده،بهم قول بده،بهم قول بده

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام

Promise me, promise me, promise me
بهم قول بده،بهم قول بده،بهم قول بده

I’m ready to love again
برای عاشق شدن دوباره آماده ام


متن و ترجمه و دانلود آهنگ promise me از will young – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه