متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner

متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

You are now listening to the hottest Producer

شما الان دارید به خفن ترین تهیه کننده گوش می‌‌کنید

With the hottest beats

با خفن ترین بیت

Calling that, Madness

اسمشو دیوانه بزارید

This what they all been waitin' for

این چیزی است که اونا منتظرش بودن

I guess so

فکر کنم

They been waitin' for this shit for a long time didn't they, hey

اون‌‌ها برای این آشغال مدت زیادی صبر کردن، نه؟ هی

I guess so

فکر کنم...

Been waitin' for this shit for a long time didn't they, hey

اونا برای این آشغال خیلی صبر کردن، نکردن؟

I'm feelin' myself

دارم خودم رو حس می‌‌کنم

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا، پاندا، پاندا، پاندا

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها را توی آتنالنتا گرفتم

Twistin' dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن و فانتا(نوشابه)

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin' off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin' out like I'm Montana

جوری می‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin' bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I'm the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌ره اسکار برای گرمی

Damn nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin' dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin' off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin' out like I'm Montana

جوری می‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin' bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I'm the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌ره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Hey, hmm

هی هوممم

Hey, hmm

هی هوممم

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin' dope, lean, and shit, sippin' Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و آشغال، چشیدن نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Wake up Versace shit, life Desiigner

بلند شو ورساچه آشغال، زندگی دیزاینر

Whole bunch of lavish shit

همه ی اکیپ از ولخرج های آشغال

They be askin' 'round town who be clappin' shit

اونا سوال می‌‌کنن دور شهر کی صدای اضافی ازش اومده

I be pullin' up stuff in the Phantom ship

من از چرندیات توی کشتی روح جلو گیری می‌‌کنم

I got plenty of stuff of Bugatti whip look how I drive this shit

من چند تا از چرندیات شلاق بوگاتی دارم ببین چطوری این آشغالو می‌رونم

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, killin' on camera

ایکس 6 سفید، دیونه می‌کنه تو دوربین

Pop a Perc, I can't stand up

پاپ یک دیقه، من نمی‌‌تونم وایسم

Gorilla, they come and kill you with bananas

گوریل، می‌ان و با موز هاشون می‌‌کشنت

Four fillas, they finna pull up in the Phantom

چهار فریز، آنها فانتوم را در فانتوم بالا می‌‌برند

Know niggas, they come and kill you on the camera

بدون که رفقام، میان می‌‌كشنت تو دوربین

Big Rollie, it dancin' bigger than a Pandie

روله بزرگ، بهتر از یک پاندا می‌‌رقصونه

Go Oscar for Grammy, bitch pull up your panty

برو اسكار برای گرمی، بكش بالا

Fill up I'ma flip it, I got bitches pull up and they get it

پر می‌‌کنم آن را تلنگر می‌‌کنم، سگ‌‌ها را می‌‌کشم و آنها را می‌‌گیرم

I got niggas that's countin' for digits

رفقایی دارم كه واسه رقم می‌‌شمرند

Say you make you a lot of new money

بگو كه كلی پول نو درمیاری

Know some killers pull off and they in the Wraith

قاتلایی می‌‌شناسم در می‌ارن و توی روحن

CDG, they pull off and they kill the Bape

سی دی جی رو می‌‌کشن، بیپ اونا رو می‌‌کشه

Call up Phillip-Phillip, gon' fill the bank

صدا كن فلیپ فلیپ، می‌خواد بانك پر كنه

Niggas up in the bank, we gon' drill the bank

رفقا توی بانك، میخوایم دریل كنیم بانك را

Fuck we gon' kill the bank, get it

لعنت ما می‌خوایم بكشیم بانك را، میگیریش؟

I got broads, yea I get it

من عجله کردم، بله، من اونا رو گرفتم

I get cards yea I shitted

كارد‌‌ها می‌گیرم اره ریدم

This how I live it

ابنجوری زندگی می‌كنم

Did it all for a ticket

همشو واسه بلیط كردم

Now Flex drop bombs when he spin it

الان فلكس بمب می‌ندازه وقتی می‌‌چرخونه

And Bobby gon' trend it

و بابی مدش می‌كنه

Jeff The Don doin' business

جف دون داره کار می‌‌کنه

Zana Ray fuckin' up shit and she doin' her bidnezz

زونا ری دمار از روزگارمان درآورد و گریه کند

I be gettin' to the chicken

منم می‌رم مرغ می‌‌گیرم

Countin' to the chicken

می شمرم به مرغا

And all of my niggas gon' split it

و همه ی سیاهای من می‌خوان اونو بشکافن

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا، پاندا، پاندا، پاندا

I got broads in Atlanta

من اونا رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin' dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin' off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin' out like I'm Montana

جوری می‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin' bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I'm the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌ره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin' dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin' off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin' out like I'm Montana

جوری می‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin' bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I'm the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌ره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا، پاندا، پاندا، پاندا


متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک
دیدگاه کاربران:

2 نظر ثبت شده، شما هم نظر خود را بنویسید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *