متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner

متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner


دانلود آهنگ پاندا (Panda) - بدون ریمیکس


دانلود آهنگ پاندا (Panda) - ریمیکس

You are now listening to the hottest Producer )))
شما الان دارید به خفن ترین تهیه کننده گوش می کنید

With the hottest beats
با خفن ترین بیت
Calling that, Madness
اسمشو دیوانه بزارید
This what they all been waitin’ for
این چیزی است که اونا منتظرش بودن
I guess so
فکر کنم…
They been waitin’ for this shit for a long time didn’t they, hey
اون ها برای این آشغال مدت زیادی صبر کردن ، نه؟ هی
I guess so
فکر کنم…
Been waitin’ for this shit for a long time didn’t they, hey
اونا برای این آشغال خیلی صبر کردن ، نکردن؟
((( I’m feelin’ myself
دارم خودم رو حس می کنم

Panda, Panda
پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا

I got broads in Atlanta
من زن ها را توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers
کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando
هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny
جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy
فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy
هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy
هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Damn nigga pull up ya panty
فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me
امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta
من زن ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers
کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando
هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny
جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy
فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy
هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy
هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty
فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me
امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Hey, hmm
هی هوممم

Hey, hmm
هی هوممم

Panda, Panda
پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا

I got broads in Atlanta
من زن ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and shit, sippin’ Fanta
رول کردن علف، لم دادن،و آشغال،چشیدن نوشابه

Credit cards and the scammers
کارت های هدیه و کلاه بردارا

Wake up Versace shit, life Desiigner
بلند شو ورساچه آشغال ، زندگی دیزاینر

Whole bunch of lavish shit
همه ی اکیپ از ولخرج های آشغال

They be askin’ ’round town who be clappin’ shit
اونا سوال می کنن دور شهر کی صدای اضافی ازش اومده

I be pullin’ up stuff in the Phantom ship
من از چرندیات توی کشتی روح جلو گیری می کنم

I got plenty of stuff of Bugatti whip look how I drive this shit
من چند تا از چرندیات شلاق بوگاتی دارم ببین چطوری این آشغالو میرونم

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6, killin’ on camera
ایکس 6 سفید ، دیونه میکنه تو دوربین

Pop a Perc, I can’t stand up
پاپ یک دیقه،من نمی تونم وایسم

Gorilla, they come and kill you with bananas
گوریل، میان و با موز هاشون می کشنت

Four fillas, they finna pull up in the Phantom
چهار فریز، آنها فانتوم را در فانتوم بالا می برند

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ They Don't Care About Us از مایکل جکسون

Know niggas, they come and kill you on the camera
بدون که رفقام،ميان مي كشنت تو دوربين

Big Rollie, it dancin’ bigger than a Pandie
روله بزرگ، بهتر از یک پاندا می رقصونه

Go Oscar for Grammy, bitch pull up your panty
برو اسكار براي گرممي، … شرتت بكش بالا

Fill up I’ma flip it, I got bitches pull up and they get it
پر می کنم آن را تلنگر می کنم، سگ ها را می کشم و آنها را می گیرم

I got niggas that’s countin’ for digits
رفقايي دارم كه واسه رقم مي شمرند

Say you make you a lot of new money
بگو كه كلي پول نو درمياري

Know some killers pull off and they in the Wraith
قاتلايي مي شناسم در ميارن و توي روحن

CDG, they pull off and they kill the Bape
سی دی جی رو می‌کشن، بیپ اونا رو می کشه

Call up Phillip-Phillip, gon’ fill the bank
صدا كن فليپ فليپ، ميخواد بانك پر كنه

Niggas up in the bank, we gon’ drill the bank
رفقا توي بانك،ميخوايم دريل كنيم بانك را

Fuck we gon’ kill the bank, get it
لعنت ما ميخوايم بكشيم بانك را،ميگيريش؟

I got broads, yea I get it
من عجله کردم، بله، من اونا رو گرفتم

I get cards yea I shitted
كارد ها ميگيرم اره ريدم

This how I live it
ابنجوري زندگي ميكنم

Did it all for a ticket
همشو واسه بليط كردم

Now Flex drop bombs when he spin it
الان فلكس بمب ميندازه وقتي مي چرخونه

And Bobby gon’ trend it
و بابي مدش ميكنه

Jeff The Don doin’ business
جف دون داره کار می کنه

Zana Ray fuckin’ up shit and she doin’ her bidnezz
زونا ری دمار از روزگارمان درآورد و گریه کند

I be gettin’ to the chicken
منم ميرم مرغ مي گيرم

Countin’ to the chicken
ميشمرم به مرغا

And all of my niggas gon’ split it
و همه ی سیاهای من میخوان اونو بشکافن

Panda, Panda
پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا

I got broads in Atlanta
من فاحشه ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers
کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando
هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny
جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy
فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy
هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy
هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty
فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me
امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta
من زن ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers
کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando
هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح

White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny
جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy
فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy
هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy
هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty
فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me
امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Panda, Panda
پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا

#آهنگ پاندا #Panda #اهنگ پاندا ریمیکس بمب


متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

يك ديدگاه

  1. علی 2020/02/07 در 04:55 - پاسخ دادن

    خیلی خفنه دمتون گرم

ثبت ديدگاه