متن و ترجمه و دانلود آهنگ me (من) از Taylor swift

متن و ترجمه و دانلود آهنگ me (من) از Taylor swift

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

I promise that you’ll never find another like me

به تو قول می‌دم که هیچکس دیگری مثل من پیدا نمی‌‌کنی

I know that I’m a handful, baby, uh

من می‌‌دونم که مثل من تعداد انگشت شماری وجود داره، عزیزم

I know I never think before I jump

می دونم که قبل از پریدن هیچوقت فکر نمی‌کنم

And you’re the kind of guy the ladies want

و تو از اون مردایی که خانوم‌‌ها می‌‌خواهند

(And there’s a lot of cool chicks out there)

(و اون بیرون دخترا جوون زیادی هست)

I know that I went psycho on the phone

من می‌دونم که وقتی با تلفن حرف می‌زدم، قاطی کردم

I never leave well enough alone

وقتی تنهام، زیاده روی می‌کنم(و آخرش گند می‌زنم)

And trouble’s gonna follow where I go

و مشکلات قراره دنبالم راه بیفتند هر جا که می‌رم

(And there’s a lot of cool chicks out there)

(و اون بیرون دخترا جوون زیادی هست)

But one of these things is not like the others

و اینا هیچکدوم شبیه بقیه نیست

Like a rainbow with all of the colors

مثل رنگین کمان با همه ی رنگاش

Baby doll, when it comes to a lover

عروسک من، وقتی قضیه سر عاشق بودن باشه

I promise that you’ll never find another like

بهت قول می‌دم که کس دیگه ای پیدا نمی‌کنی مثل

Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh

من، اوه، اوه، اوه

I’m the only one of me

من تنها نسخه از خودم هستم

Baby, that’s the fun of me

عزیزم، جالبی منم همین است

Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh

ای، اوه، اوه، اوه، اوه

You’re the only one of you

تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you

عزیزم، جالبی تو هم همینه

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e

و قول می‌دم که کسی قرار نیست مثل من تو رو دوس داشته باشه

I know I tend to make it about me

میدونم که تمایل دارم که همه چیو به خودم ربط بدم

I know you never get just what you see

من می‌دونم تو هیچوقت چیزی که می‌بینی رو، درک نمی‌کنی

But I will never bore you, baby

ولی من هیچوقت حوصله تو رو سر نخواهم برد

(And there’s a lot of lame guys out there)

(و اون بیرون کُلی پسر ضایع هستش)

And when we had that fight out in the rain

و وقتی ما اون دعوا رو زیر بارون با هم داشتیم

You ran after me and called my name

تو دنبالم دویدی و اسم منو رو صدا زدی

I never wanna see you walk away

من هیچوقت نمی‌خوام ببینم که تو داری دور می‌شی

(And there’s a lot of lame guys out there)

(و اون بیرون کلی پسر ضایع هستش)

‘Cause one of these things is not like the others

و اینا هیچکدوم شبیه بقیه نیست

Livin’ in winter, I am your summer

در زمستون زندگی می‌کنیم، من تابستون تو هستم

Baby doll, when it comes to a lover

عروسک من، وقتی قضیه سر عاشق بودن باشه

I promise that you’ll never find another like

من بهت قول می‌دم که دیگه دیگه ای پیدا نمی‌کنی مثل

Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh

من… اوه، اوه

I’m the only one of me

من تنها نسخه از خودم هستم

Let Me keep you company

بزار تو رو همراهی کنم

Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh

ای، اوه، اوه، اوه، اوه

You’re the only one of you

تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you

عزیزم، جالبی تو هم همینه

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e

و قول می‌دم هیشکی قرار نیس تو رو مثل من دوست داشته باشه

Hey, kids!

سلام بچه ها!

Spelling is fun!

اسپل کردن باحاله

Girl, there ain’t no I in “team”

دختر، توی کلمه Team حرف I وجود نداره

But you know there is a “me”

ولی Me، وجود داره

Strike the band up, 1, 2, 3

گروهو راه بنداز، 1، 2، 3

I promise that you’ll never find another like me

من بهت قول می‌دم که کس دیگه ای مثل من پیدا نمی‌کنی

Girl, there ain’t no I in “team”

دختر، توی کلمه Team حرف I وجود نداره

But you know there is a “me”

ولی Me، وجود داره

And you can’t spell “awesome” without “me”

و نمی‌تونی کلمه Awesome رو بدون Me بنویسی

I promise that you’ll never find another like

بهت قول می‌دم که کس دیگه ای پیدا نمی‌کنی مثل

Me-e-e(Yeah) , ooh-ooh-ooh-ooh(And I want ya, baby)

من، آره، اوه، اوه، اوه، اوه و من تو رو می‌خوام عزیزم

I’m the only one of me(I’m the only one of me)

من تنها نسخه از خودم هستم، من تنها نسخه از خودم هستم

Baby, that’s the fun of me(Baby, that’s the fun of me)

عزیزم، جالبی من همینه، عزیزم، جالبی من به همینه

Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh(Oh)

ای، اوه، اوه، اوه، اوه(اوه)

You’re the only one of you(Oh)

تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you

عزیزم، جالبی تو هم همین هست

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e

و من بهت قول می‌دهم کسی دیگه مثل من پیدا نمی‌کنی

Girl, there ain’t no I in “team”(Ooh-ooh-ooh-ooh)

دختر، توی کلمه Team حرف I وجود نداره

But you know there is a “me”

ولی Me، وجود داره

I’m the only one of me(Oh-oh)

من تنها نسخه از خودم هستم

Baby, that’s the fun of me

عزیزم، جالبی من به همینه

(Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh)

ای، اوه، اوه، اوه، اوه(اوه)

Strike the band up, 1, 2, 3

گروه رو راه بنداز، 1، 2، 3

You can’t spell “awesome” without “me”

تو نمی‌تونی کلمه Awesome رو بدون Me بنویسی

You’re the only one of you

تو تنها نسخه از خودتی

Baby, that’s the fun of you

عزیزم، جالبی تو هم همینه

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e

و من بهت قول می‌دهم کسی دیگه مثل من تو رو دوست نداره


متن و ترجمه و دانلود آهنگ me (من) از Taylor swift

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها:دیدگاه کاربران:

3 نظر ثبت شده، شما هم نظر خود را بنویسید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. سایت شما بی نظیره امیدوارم در اینده نزدیک یکی از سایتای موفق در این زمینه باشید