متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Revolution از will young

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Revolution از will young


دانلود آهنگ Love Revolution

It’s up to you
*بستگی به تو داره

Girl I’m going
من دارم میرم

So once I think
وقتی که من فکر میکنم

This love revolution
این انقلاب عشق

It’s beautiful, feel the air
زیباست.باد رو حس میکنم

It’s getting warm in here
هوا اینجا داره گرم میشه

This love revolution
این انقلاب عشق

Happiness and loneliness
شادی و تنهایی

Happiness and loneliness
شادی و تنهایی

Happiness is to feel loneliness
شادی احساس تنهاییه

And loneliness blew my world
و تنهایی دنیام رو خراب میکنه

How could I guess
چطور میشه حدس زد

When I’m only looking at myself
وقتی که من فقط خودم رو میبینم

It was there right at the door
اونجا بود درست دم در

Then happiness is to feel loneliness
اونوقته که خوشحالی حس تنهاییه

And loneliness blew my world
و تنهایی دنیام رو خراب میکنه

How could I guess
چطور میشه حدس زد

When I’m only looking at myself
وقتی که من فقط خودم رو میبینم یا به خودم نگاه میکنم

It was there right at the door
اونجا بود درست دم در

I’m telling you, open up
دارم بهت میگم

Now things have changed
حالا یه سری چیز ها عوض شده/یا همه چیز عوض شده

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ You Are The Reason از Calum Scott

It’s a love revolution
این انقلاب عشقه

Air in my booze
نوشیدنیم خالص نیست

Get out my way
از من دور شو

Record I’m strong
ثبت کنید من قوی ام

Happiness and loneliness
خوشحالی و تنهایی

Happiness and loneliness
خوشحالی و تنهایی

Happiness is to feel loneliness
شادی احساس تنهاییه

And loneliness blew my world
و تنهایی دنیامو خراب میکنه

How could I guess
چطور میشه حدس زد

When I’m only looking at myself
وقتی که من فقط خودم رو میبینم یا به خودم نگاه میکنم

It was there right at the door
اونجا بود درست دم در

Then happiness is to feel loneliness
اونوقته که خوشحالی حس تنهاییه

And loneliness blew my world
و تنهایی دنیامو خراب میکنه

How could I guess
چطور میشه حدس زد

When I’m only looking at myself
وقتی که من فقط خودم رو میبینم یا به خودم نگاه میکنم

It was there right at the door
اونجا بود درست دم در

This rocket fuel, is giving you
سوخت موشک به شما داده میشه

Take us to the moon now
مارو الان به ماه ببر

It’s a love revolution
این انقلاب عشقه

It’s a love revolution
این انقلاب عشقه

It’s a love revolution
این انقلاب عشقه


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Revolution از will young – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه