متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Me Tender از Barry manilow

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Me Tender از Barry manilow


دانلود آهنگ Love Me Tender

Love me tender
عاشق من باش دلبر من

Love me sweet
عاشقم باش شيرين من

Never let me go.
هيچ وقت بيخيالم نشو

You have made my life complete
تو زندگيمو تكميل كردي

And I love you so.
و من عاشقتم

Love me tender,
عاشقم باش دلبرم

Love me true,
واقعا عاشقم باش

All my dreams fulfilled.
همه روياهام عملي شدن

For my darlin’ I love you,
به خاطر عشقم ، دوستت دارم

And I always will.
و هميشه خواهم داشت

Love me tender,
عاشقم باش دلبرم

Love me long,
براي زمان زياد عاشقم باش

Take me to your heart.
منو به قلبت بسپار

For it’s there that I belong,
چون من به اونجا تعلق دارم

And we’ll never part.
و ما هرگز جدا نخواهيم شد

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ underground از Adam Lambert(آدام لمبرت)

Love me tender,
عاشقم باش دلبرم

Love me true,
واقعا عاشقم باش

All my dreams fulfilled.
همه روياهام عملي شدن

For my darlin’ I love you,
به خاطر عشقم ، دوستت دارم

And I always will.
و هميشه خواهم داشت

Love me tender,
عاشقم باش دلبرم

Love me dear,
واقعا عاشقم باش

Tell me you are mine.
بگو كه مال مني

I’ll be yours through all the years,
و من در تمام سالها متعلق به تو خواهم بود

Till the end of time.
تا روزي كه زنده ام

Love me tender,
عاشقم باش دلبرم

Love me true,
واقعا عاشقم باش

All my dreams fulfilled.
همه روياهام عملي شدن

For my darlin’ I love you,
به خاطر عشقم ، دوستت دارم

And I always will.
و هميشه خواهم داشت


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Me Tender از Barry manilow – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه