متن و ترجمه و دانلود آهنگ Karma از years & years

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Karma از years & years

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

Is there a dark before the dawn

آیا یک تاریکی قبل از سپیده دم وجود دارد؟

Is this a problem or solution

آیا این یک مشکل هست یا راه حل؟

No, I can't tell what's right or wrong

نه، من نمی‌تونم بگم چه چیزی درسته یا غلط

Is there a consequence for all I've done

آیا یک تصادف برای همه چیزهایی که من انجام داده ام، وجود دارد؟

Will I find sweet relief

آیا من شیرینی تسکین را پیدا خواهم کرد؟

Enemies are tryna catch up

دشمنان سعی می‌کنند به ما برسند

But nothing's gonna f*ck with my love

اما هیچ چیز قرار نیست با عشق من در بیوفتند

Tired of erasing my history, history

خسته از پاک کردن تاریخم(گذشته ام) ، گذشته

Daddy said I never could win

پدر گفت من هرگز نمی‌تونستم پیروز بشم

That's probably why I never pretend

احتمالا به خاطر آن هست که من هرگز وانمود نکردم

But good things are coming to me

اما چیزهای خوب دارن به سمت من می‌‌آیند

Karma come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder

به شونه ام تکیه بده

Tell me what's good

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من در مورد شما فکر کرده ام

Karma come over(karma come over)

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder(lean on my shoulder)

به شونه ام تکیه بده

Tell me what's good

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

So many questions in my life

تعداد زیادی سوال در زندگی من

Is every truth just an illusion

آیا همه حقیقت فقط یک توهم است؟

Tell me I'm broken by design

به من بگو من از اول شکسته بودم

So I can't see the beauty in my flaws

بنابراین من نمی‌تونم زیبایی را در نقص هایم ببینم

And find some peace of mind

و مقداری آرامش را پیدا کنم

Enemies are tryna catch up

دشمنان سعی می‌کنند به ما برسند

But nothing's gonna fuck with my love

اما هیچ چیز قرار نیست با عشق من در بیوفته

Tired of erasing my history, history

خسته از پاک کردن تاریخم(گذشته ام) ، گذشته

Daddy said I never could win

پدر گفت من هرگز نمی‌تونستم پیروز بشم

That's probably why I never pretend

احتمالا به خاطر آن هست که من هرگز وانمود نکردم

But good things are coming to me

اما چیزهای خوب دارن به سمت من می‌‌آیند

Karma come over(come over)

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder(on my shoulder)

به شونه ام تکیه بده

Tell me what's good(what's good)

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over(karma come over)

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder(lean on my shoulder)

به شونه ام تکیه بده

Tell me what's good(what's good)

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من در مورد شما فکر کرده ام

I feel you chasing after me

من احساس کردم تو تعقیبم می‌کنی

The cold chill down my spine

سرما سرد کرد ستون فقراتم را

There's no escape from destiny

وجود ندارد هیچ راه فراری از سرنوشت

Karma, karma, karma, karma

کارما، کارما، کارما، کارما

Karma, karma, karma, karma

کارما، کارما، کارما، کارما

Karma, karma, karma, karma

کارما، کارما، کارما، کارما

Karma come over(come over)

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder(lean on my shoulder)

به شونه ام تکیه بده

Tell me what's good(what's good)

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من در مورد شما فکر کرده ام

Karma come over(karma come over)

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder(lean on my shoulder)

به شونه ام تکیه بده

Tell me what's good(what's good)

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over(come over)

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder(on my shoulder)

تکیه بده به بازوم

Tell me what's good(what's good)

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over(karma come over)

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder(lean on my shoulder)

تکیه بده به بازوم

Tell me what's good(what's good)

بگو به من چی خوبه؟

I've been thinkin' about ya

من در مورد شما فکر کرده ام


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Karma از years & years

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها:دیدگاه کاربران:

1 نظر ثبت شده، شما هم نظر خود را بنویسید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید از دیجی کالا