متن و ترجمه و دانلود آهنگ joy از will young

متن و ترجمه و دانلود آهنگ joy از will young


دانلود آهنگ joy از will young

My hands are in the air and I’m running as fast as I can
دستام تو هواست و تا جایی که میتونم دارم تند میدو ام

I knew this day would come and we would be free
میدونستم که این روز خواهد اومد و ما رها خواهیم شد

Come and hold hands lets stick together
بیا و دستمو بگیر بزار پیش هم باشیم

Take a big leap and jump right over
قدم بلند بردار و بپر اونور

We feel Joy
احساس شادی میکنیم

We feel Joy
احساس شادی میکنیم

Nothing really matters we’ve got everything we need
هیچی دیگه مهم نیست، ما هرچیزی که بخوایم رو داریم

Take a big leap we will feel joy
قدم بلند بردار ،شادی رو احساس میکنیم

When the wave hits there’s nothing that we’re gonna do
وقتی مشکلات ضربه میزنه هیچ کاری نیست که ما انجام بدیم

Make piece with yourself and take a little breath or two
با خودت خلوت کن و یکی دو تا نفس بکش

Come and hold hands lets stick together
بیا و دستمو بگیر بزار پیش هم باشیم

Take a big leap and jump right over
قدم بلند بردار و بپر اونور

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Where Do I Begin از Barry manilow

We feel joy
احساس شادی میکنیم

We feel joy
احساس شادی میکنیم

Nothing really matters we’ve got everything we need
هیچی دیگه مهم نیست، ما هرچیزی که بخوایم رو داریم

Take a big leap, we will feel joy
قدم بلند بردار ،شادی رو احساس میکنیم

We will feel joy
ما احساس شادی خواهیم کرد

Joy
شادی

We will feel joy
ما احساس شادی خواهیم کرد

Nothing really matters we’ve got everything we need
هیچی دیگه مهم نیست، ما هرچیزی که بخوایم رو داریم

Take a big leap, we will feel joy
قدم بلند بردار ،شادی رو احساس میکنیم

Nothing really matters we’ve got everything we need
هیچی دیگه مهم نیست، ما هرچیزی که بخوایم رو داریم

Take a big leap and we will feel joy
قدم بلند بردار ،شادی رو احساس میکنیم

Joy
شادی

We feel joy
احساس شادی داریم

We will feel joy
ما احساس شادی خواهیم کرد

Nothing really matters we’ve got everything we need
هیچی دیگه مهم نیست، ما هرچیزی که بخوایم رو داریم

Take a big leap and we will feel joy
قدم بلند بردار ،شادی رو احساس میکنیم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ joy از will young – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه