متن و ترجمه و دانلود آهنگ Tropical(تروپیکال) از inna

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Tropical(تروپیکال) از inna


دانلود آهنگ Tropical

My love is like a movie scene, yeah!
عشق من مثل صحنه یک فیلم است، آره

My touch is like a summer breeze
نوازش من مثل نسیم تابستانیه

Your hottest nights I’ll make them hotter
داغ ترین شب های تو رو، داغ تر می کنم

Make you fall in love with me, in love, in love with me
عاشق من شو، عاشق من

So move it, move it to the floor
خب حرکتش بده، حرکتش بده بیا روی زمین

Move it, move it to the floor
خب حرکتش بده، حرکتش بده بیا روی زمین

If you want it, let me know
اگه اونو میخوای بهم بگو (اجازه بده بدونم)

Are you ready for me?
آیا برای رسیدن به من آماده هستی؟

Watch me, watch me dip it low
منو نگاه کن، به رقص من نگاه کن که آروم پایین میام

Watch me, watch me dip it low
منو نگاه کن، به رقص من نگاه کن که آروم پایین میام

If you want it, let me know
اگه اونو میخوای بهم بگو (اجازه بده بدونم)

If you’re ready, let me know
اگر آماده ای، بزار که بدونم

Just let me be your tropic girl
فقط اجازه به من اجازه بده دوست دخترت(جذاب یا هات) باشم

And watch me wine it up, wine it up
و من رو نگاه کن و شرابت رو بالا ببر، شراب(شیشه شراب) رو بالا ببر

((( Gyal keep it moving for me )))
دختر همین جوری اون رو تکون بده (همینطور برقص)

Yeah, I can be your tropic girl
آره، من می تونم دوست دخترت باشم

So watch me wine it up, wine it up
پس من رو نگاه کن و شرابت رو بالا ببر، شراب(شیشه شراب) رو بالا ببر

((( Move your waist like a tropical gyal )))
مثل یک دختر جذاب کمرت رو تکون بده

((( Like a tropical gyal )))
مثل یک دختر جذاب

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ me (من) از Taylor swift

My body moves along with the waves
بدن من با موج های دریا تکون می خوره

My love is like a mountain road
عشق من مثل یک جاده کوهی است

You’re never get enough of me, yeah
تو هیچ وقت از من سیر نمی شوی، آره

Make you fall in love with me, in love, in love with me
عاشق من شو، عاشق من

So move it, move it to the floor
خب حرکتش بده، حرکتش بده بیا روی زمین

Move it, move it to the floor
خب حرکتش بده، حرکتش بده بیا روی زمین

If you want it, let me know
اگه اونو میخوای بهم بگو (اجازه بده بدونم)

Are you ready for me?
آیا برای رسیدن به من آماده هستی؟

Watch me, watch me dip it low
نگام کن، به رقص من نگاه کن که دارم آروم میام پایین

Watch me, watch me dip it low
نگام کن، به رقص من نگاه کن که دارم آروم میام پایین

If you want it, let me know
اگه میخواییش بهم بگو

If you’re ready, let me know
اگه آماده ی، بذار بدونم

Just let me be your tropic girl
اجازه بده دوست دخترت باشم

And watch me wine it up, wine it up
و من رو نگاه کن و جام شرابت رو بالا ببر، بالا ببر شراب رو

((( Gyal keep it moving for me )))
دختر همینطور اون رو تکون بده (برقص)

Yeah, I can be your tropic girl
آره من می تونم دوست دختر تو باشم

So watch me wine it up, wine it up
پس من رو نگاه کن و جام شرابت رو بالا ببر، بالا ببر شراب رو

((( Move your waist like a tropical gyal )))
مثل یک دختر جذاب کمرت رو تکون بده

((( Like a tropical gyal )))
مثل یک دختر جذاب

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Tropical از inna2


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Tropical(تروپیکال) از inna – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه