متن و ترجمه و دانلود آهنگ I Only Have Eyes for You از Barry manilow

متن و ترجمه و دانلود آهنگ I Only Have Eyes for You از Barry manilow


دانلود آهنگ I Only Have Eyes for You

Are the stars out tonight?
ستاره ها امشب معلومن؟

I don’t know if it’s cloudy or bright
نميدونم هوا ابريه يا درخشان

‘Cause I only have eyes for you, dear
چون فقط چشمام تو رو ميبينه عزيزم

The moon may be high
ماه شايد بالا باشه

But I can’t see a thing in the sky
ولي من توي آسمونا چيزي نمي بينم

‘Cause I only have eyes for you.
چون فقط چشمام تو رو ميبينه

I don’t know if we’re in a garden
نميدونم كه ما توي يك باغ بوديم

Or on a crowded avenue
يا توي يك خيابان شلوغ

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Me Tender از Barry manilow

You are here, so am I
تو اينجايي پس منم هستم

Maybe millions of people go by
هزاران نفر ميان و ميرن

But they all disappear from view
ولي اونا از ديد من محو ميشن

And I only have eyes for you
فقط چشمام تو رو ميبينه

You are here, so am I
تو اينجايي پس منم هستم

Maybe millions of people go by
هزاران نفر ميان و ميرن

But they all disappear from view
ولي اونا از ديد من محو ميشن

And I only have eyes for you
فقط چشمام تو رو ميبينه


متن و ترجمه و دانلود آهنگ I Only Have Eyes for You از Barry manilow – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه