متن و ترجمه و دانلود آهنگ hello(هلو-سلام) از Adele(ادل)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ hello (هلو-سلام) از Adele (ادل)

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

Hello, it’s me

سلام این من هستم

I was wondering if after all these years

من در تعجبم که بعد از این همه سال

You’d like to meet

دوست داری من رو ببینی(ملاقات)

 to go over Everything

تا همه چیز را به یادم بیاری

They say that time’s supposed to heal ya

اون‌‌ها می‌گویند که زمان باید تو رو خوب کند

But I ain’t done much healing

ولی من اونقدر هم خوب نشدم

?Hello, can you hear me

سلام صدای منو می‌شنوی؟

I’m in California dreaming about who we used to be

من در رویاهای کالیفورنیایی خود هستم کسی که باید می‌بودم

When we were younger and free

زمانی که ما جوون تر و آزاد بودیم

I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet

فراموش کردم که قبلا دنیا زیر پا ما چه حسی داشت

There’s such a difference between us

خیلی تفاوت بین ما هست

And a million miles

و بیش از 1میلیون مایل

Hello from the other side

سلام از یک طرف دیگر(میشه گفت از پشت تلفن)

I must’ve called a thousand times to tell you

من باید هزاران بار بهت زنگ می‌زدم که بگویم

I’m sorry, for everything that I’ve done

من متاسفم برای تمام کارهایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home

ولی وقتی من بهت زنگ می‌زنم به نظر می‌رسه که هیچ وقت خونه نیستی

Hello from the outside

سلام از یک طرف دیگر

At least I can say that I’ve tried to tell you

حداقل من می‌تونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart

من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

ولی اشکال نداره این مشخصه که تو دیگه اهمیت نمی‌دی

Hello, how are you

سلام حالت چطوره

It’s so typical of me to talk about myself

این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم

I’m sorry, I hope that you’re well

متاسفم من امیدوارم که حالت خوب باشه

Did you ever make it out of that town

آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی؟

?Where nothing ever happened

جایی که هیچ اتفاقی نیفتاد

It’s no secret

این راز نیست

That the both of us are running out of time

چونکه وقت هر دومون داره تموم می‌شه

Hello from the other side

از طرفی دیگر سلام

I must’ve called a thousand times to tell you

من باید هزاران بار بهت زنگ می‌زدم تا بگم که

I’m sorry, for everything that I’ve done

متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home

ولی وقتی من بهت زنگ می‌زنم انگار که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside

سلامی از بیرون

At least I can say that I’ve tried to tell you

حداقل من می‌تونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart

من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمی‌دی

Ooohh, anymore

اوه نه دیگه

Ooohh, anymore

اوه نه دیگه

Ooohh, anymore

اوه نه دیگه

Anymore

نه دیگه

Hello from the other side

از طرفی دیگر سلام

I must’ve called a thousand times to tell you

من باید هزاران بار بهت زنگ می‌زدم تا بگم که

I’m sorry, for everything that I’ve done

متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home

ولی وقتی من بهت زنگ می‌زنم انگار که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside

سلامی از بیرون

At least I can say that I’ve tried to tell you

حداقل من می‌تونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart

من متاسفم برای شکستن قلبت

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

ولی اشکال نداره واضحه که تو دیگه اهمیتی نمی‌دی


متن و ترجمه و دانلود آهنگ hello(هلو-سلام) از Adele(ادل)

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها:دیدگاه کاربران:

11 نظر ثبت شده، شما هم نظر خود را بنویسید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *