متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر)


دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor

For so many years we were friends
برای سال های طولانی ما باهم دوست بودیم

And yes I always knew what we could do
و اره ، من میدونستم که چه کاری می تونیم انجام بدیم

But so many tears in the rain
ولی اشک های زیادی زیره بارون

Fell the night
شب به زمین افتاد { منظورش اینه که برای به دست آوردنش خیلی‌ خیلی گریه کرده }

you said That love had come to you
و گفتی که تو عاشق شدی

I thought you were not my kind
من فکر می کردم تو از جنس من نیستی ( به درد هم نمی خوریم‌ )

I thought that I could never feel for you
من فکر می کردم که من هیچ احساسی نسبت به تو ندارم
(نمی توانم هیچ وقت احساسی به تو داشته باشم)

The passion and love you were feeling
اون اشتیاق شدید و عشقی که تو احساس می کردی

And so you left for someone new
و تو اونو برای یکی دیگه گذاشتی { با یکی رابطه بر قرار کردی و منو فراموش کردی }

And now that you’re far and away
و حالا که تو خیلی دوری (از من )

I’m sending a letter today
من امروز برات یه نامه می فرستادم

From Sarah with love
از طرف سارا با عشق

She’d got the lover she is dreaming of
اون ( خودشو میگه ) به عشقی که خواب میدید رسید ( عاشق شد )

She never found the words to say
اون هیچوقت هیچ کلمه ای پیدا نکرد که بگه (حرفی برای گفتن نداشت )

But I know that today
ولی امروز من می دونم که

She’s gonna send her letter to you
او نامه اش رو برای تو می فرسته

From Sarah with love
از طرف سارا با عشق

She took your picture to the stars above
اون عکستو در (بالای ستاره ها) کهکشان ها گرفت
( منظورش اینه که در ستاره ها اسمه عشقشو نوشتن و ماله هم دیگه هستن )

And they told her it is true
و اون ها (ستاره ها ) به سارا می گویند که این حقیقت داره ( اون ها ماله هم هستند )

She could dare to fall in love with you
سارا جرات و جسارت عاشق تو شدن رو داره

So don’t make her blue when she writes to you
پس سارا رو ناراحت نکن
(blue اغلب معنی آبی (رنگ) رو میده اما اینجا معنی ناراحتی رو می دهد )
وقتی او برای تو نامه می نویسه

From Sarah with love
(نامه ای) از طرف سارا با عشق

So maybe the chance for romance ، Is like a train to catch before it’s gone
شاید شانس برای رسیدن به عشق، مثل رسیدن به قطار باشه قبل از اینکه برود

And maybe it’s just an illusion
و شاید این یک خیاله باطله ( توهمه )

To hope behind the clouds
امید داشته باشی پشت ابرها

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ السا (Let IT Go) از idina menzel از فیلم Frozen

You’ll find the sun
خورشید را پیدا کنی

But I’ll keep on hoping and praying
ولی من امیدوار بودن و دعا کردن رو ادامه می دهم

There will be a day when we meet again
یه روزی می رسد (اتفاق می افته ) که ما دوباره باهم ملاقات کنیم .

And I’ll keep on waiting and dreaming
و من منتظر بودن و خیال بافی رو ادامه میدم

You’re strong enough to understand
تو آنقدر خشن و بی احساس هستی که اینو نمی فهمی
( منظورش رو در بالا نوشتیم اما اگر معنی اصلی رو بخواید باید گفت :
تو به اندازه کافی قوی هستی برای فهمیدن ( یعنی اونقدر قوی هستی که که بی احساس از کنار این موضوع رد بشی ) )

As long as you’re so far away ، I’m sending a letter each day
مادامی که تو خیلی دور هستی ،من هرروز برایت نامه می فرستم

From Sarah with love
She’d got the lover she is dreaming of
She never found the words to say
But I know that today
She’s gonna send her letter to you

From Sarah with love
She took your picture to the stars above
And they told her it is true
She could dare to fall in love with you
So don’t make her blue when she writes to you
From Sarah with love
.
.
.

From Sarah with love
She’d got the lover she is dreaming of
She never found the words to say
But I know that today
She’s gonna send her letter to you

From Sarah with love

She’s gotta know what you are thinking of
او می دونه که داری به چی فکر می کنی !

cause every little now and then
چون الان کم کم و بعدا

And again and again
و دوباره و دوباره

I know her heart cries out for you
من میدونم که قلبش داره سوزناک گریه میکنه برای تو

From Sarah with love (come on)
از طرف سارا ( یالا (جمله ای برای انرژی دادن گاهی بجمب ، زودباش ، بیادیگه هم معنی میشه بسته به نوع جمله ) )

She’s got the lover she is dreaming of
او به عشقی که می خواست رسید

From Sarah
From Sarah with love

Never found
هیچ وقت پیدا نکرد

words to say, ahh
کلماتی برا گفتن

But today, but today
اما امروز ، اما امروز

From Sarah with love
She took your picture to the stars above
And they told her it is true
She could dare to fall in love with you
So don’t make her blue when she writes to you
from Sarah with love

And they told her it is true
She could dare to fall in love with you
So don’t make me blue when she writes to you
from Sarah with love

متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر)2


متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر) – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

2 Comments

  1. mahsa 2018/04/30 در 15:21 - پاسخ دادن

    خیلی عاشقانس خدایی !

ثبت ديدگاه