متن و ترجمه و دانلود آهنگ hotel California(هتل کالیفرنیا) از Eagles

متن و ترجمه و دانلود آهنگ hotel California(هتل کالیفرنیا) از Eagles


دانلود آهنگ hotel California

On a dark desert highway, cool wind in my hair
در یک بزرگراه صحرایی تاریک، بادی خنک در موهایم می پیچد

Warm smell of colitis, rising up through the air
بوی گرم غنچه ها در هوا می پیچد

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در دوردست ها من نوری را که سوسو می زند می بینم

My head grew heavy and my sight grew dim
سر من سنگین شده بود و بینایی من کم شده بود

I had to stop for the night
باید در شب متوقف می شدم

There she stood in the doorway
همان جایی که او در دروازه ایستاده بود

I heard the mission bell
صدای زنگ را شنیدم

And I was thinking to myself
و داشتم با خودم فکر می کردم

“This could be Heaven or this could be Hell”
اینجا می تونه بهشت یا که جهنم باشه

Then she lit up a candle and she showed me the way
سپس او شعمی روشن کرد و راه را نشانم داد

There were voices down the corridor
صداهای از پایین راهرو می آمد

I thought I heard them say
من صدای آنها را می شنیدم که می گفتند

Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید

Such a lovely place (Such a lovely place)
چه جای قشنگی

Such a lovely face
با یک نمای بسار زیبا

Plenty of room at the Hotel California
اتاق های بسیار زیاد در هتل کالیفرنیا

Any time of year (Any time of year)
در هر موقع از سال

You can find it here
می تونید در این هتل اتاقی رزور کنید

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
او سرشار از عشق و پول و ثروت است و او مرسدس بنز دارد

She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
او پسر های زیبای زیادی دارد که با او دوست هستند

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
در حیاط با هم می رقصیدند چه تابستان شیرینی

Some dance to remember, some dance to forget
بعضی های می رقصیدند تا به یاد بیاورند و بعضی برای فراموشی می رقصیدند

So I called up the Captain
یادم آمد که به کاپیتان گفتم

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ See You Again از چارلی پوث (charlie puth)

Please bring me my wine
لطفا برای من شرابم را بیاورید

He said, “We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine”
او گفت: از سال 1969 تا الان همچین نوشیدنی ای نداشتیم

And still those voices are calling from far away
و هنوز همان صداها از دوردست می آیند

Wake you up in the middle of the night
تو را در نیمه شب از خواب بیدار می کند

Just to hear them say
تا فقط بشنوی که می گویند

Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید!

Such a lovely place (Such a lovely place)
چه جای قشنگی

Such a lovely face
با نمای بسار زیبا

They livin’ it up at the Hotel California
آن ها در هتل کالیفرنیا خوش می گذرانند

What a nice surprise (what a nice surprise)
چه سوپرایز جالبی

Bring your alibis
بهانه هایت را بیاور

Mirrors on the ceiling
آینه های روی سقف

The pink champagne on ice
خوردن شامپاین صورتی با یخ

And she said ” We are all just prisoners here, of our own device”
و او گفت: “ما در اینحا همه اسیر فکرهایمان هستیم

And in the master’s chambers
و در اتاق بزرگ و اصلی

They gathered for the feast
آنها برای جشن جمع شده بودند

They stab it with their steely knives
آنها با چاقوهای استیلی خود با آن ضربه زدند

But they just can’t kill the beast
اما آنها نتونستند آن دیو را بکشند

Last thing I remember, I was
آخرین چیزی که یادم میاد اینه که

Running for the door
به دنیال در می دویدم

I had to find the passage back
باید راه برگشت رو پیدا می کردم

To the place I was before
تا به جایی که بودم برگردم

“Relax” said the night man
مرد شبگرد به من گفت: “آروم باش

“We are programmed to receive.
قراره از ما پذیرایی بشه

You can check-out any time you like
هر وقت که دوست داشتی می توانی حساب کنی

But you can never leave! ”
اما هیچ وقت نمی تونی اینجا را ترک کنی

تماشای ویدئو اجرای زنده هتل کالیفرنیا در یوتیوب

متن و ترجمه و دانلود آهنگ hotel California(هتل کالیفرنیا) از Eagles


متن و ترجمه و دانلود آهنگ hotel California(هتل کالیفرنیا) از Eagles – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

3 Comments

  1. xplines 2020/02/09 در 14:33 - پاسخ دادن

    بیست محشر

  2. علیرضا 2019/11/09 در 12:56 - پاسخ دادن

    عالی عالی عالی با این آهنگ به خلصه میرم گاهی ………..نت هاش سلولها مغزم رو با آرامشی خاص شانه میزنه مثل مادری مهربان

ثبت ديدگاه