متن و ترجمه و دانلود آهنگ dive از Ed sheeran

متن و ترجمه و دانلود آهنگ dive از Ed sheeran

دانلود آهنگ dive از Ed sheeran

Oh, maybe I came on too strong
اوه، ممکن است که تو فهمیده باشی که من از جذابیت تو خوشم آمده

Maybe I waited too long
شاید من زیادی منتظر بوده ام

Maybe I played my cards wrong
شاید من اشتباه در بازی کارت ها بازی کردم

Oh, just a little bit wrong
اوه، فقط یه ذره اشتباه

Baby I apologize for it
دوست من من معذرت می خوام

I could fall, or I could fly
می تونستم بیوفتم یا به اوج پرواز کنم

Here in your aeroplane
اینجا درست در وسیله ی پروازت

And I could live, I could die
می تونستم زندگی کنم یا می تونستم بمیرم

Hanging on the words you say
کلماتی که میگی رو نگه دارم

And I’ve been known to give my all
و من به این مورد شناخته شده ام که تمامم رو بدهم

And jumping in harder than
و سخت تر از

Ten thousand rocks on the lake
هزاران صخره روی دریاچه مداخله کنم

So don’t call me baby
پس مرا بچه نخوان

Unless you mean it
مگر اینکه منظورت همین باشد

Don’t tell me you need me
به من نگو که بهم احتیاج داری

If you don’t believe it
اگر بهش باور نداری

So let me know the truth
پس بگذار حقیقت رو بدونم

Before I dive right into you
قبل از اینکه در اعماق وجودت سیر کنم

You’re a mystery
تو یک رازی

I have travelled the world
من تمام دنیا رو سفر کرده ام

And there’s no other girl like you
و هیچ دختر دیگری مثل تو نیست

No one, what’s your history? (What’s your history?)
هیچ کس، تاریخت و گذشته ات چیست؟

Do you have a tendency to lead some people on?
آیا تمایلی به هدایت مردم داری؟

‘Cause I heard you do, mmh
چون شنیدم که انجامش می دهی

I could fall, or I could fly
می تونستم بیوفتم یا به اوج پرواز کنم

Here in your aeroplane
اینجا درست در وسیله ی پروازت

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ My Heart Will Go On آهنگ تایتانیک از Céline Dion (سلین دیون)

And I could live, I could die
می تونستم زندگی کنم یا می تونستم بمیرم

Hanging on the words you say
کلماتی که میگی رو نگه دارم

And I’ve been known to give my all
و من به این مورد شناخته شده ام که تمامم رو بدهم

And lie awake, every day
و بیدار دراز میکشم هر روز

Don’t know how much I can take
نمی دونم که چقدر می تونم تحمل کنم

So don’t call me baby
پس مرا بچه نخوان

Unless you mean it
مگر اینکه منظورت همین باشد

Don’t tell me you need me
به من نگو که بهم احتیاج داری

If you don’t believe it
اگر بهش باور نداری

So let me know the truth
پس بگذار حقیقت رو بدونم

Before I dive right into you
قبل از اینکه در اعماق وجودت سیر کنم

I could fall, or I could fly
می تونستم بیوفتم یا به اوج پرواز کنم

Here in your aeroplane
اینجا درست در وسیله ی پروازت

And I could live, I could die
می تونستم زندگی کنم یا می تونستم بمیرم

Hanging on the words you say
کلماتی که میگی رو نگه دارم

And I’ve been known to give my all
و من به این مورد شناخته شده ام که تمامم رو بدهم

Sitting back, looking at
راحت بشینم و خیره بشم

Every mess that I made
به تمام افتضاحی که به بار آوردم

So don’t call me baby
پس مرا بچه خطاب نکن

Unless you mean it
مگر اینکه منظورت همین باشد

Don’t tell me you need me
به من نگو که بهم احتیاج داری

If you don’t believe it
اگر بهش باور نداری

So let me know the truth
پس بگذار حقیقت رو بدونم

Before I dive right into you
قبل از اینکه در اعماق وجودت سیر کنم

Before I dive right into you
قبل از اینکه در اعماق وجودت سیر کنم

Before I dive right into you
قبل از اینکه در اعماق وجودت سیر کنم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ dive از Ed sheeran – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه