دسته: سطح متوسط

این دسته‌بندی در اینفاموزیک شامل تمام آهنگ های انگلیسی با سطح متوسط است که شامل آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان انگلیسی است. موزیک های انگلیسی این دسته عموما سرعت متوسطی دارند و عموم آهنگ ها در این دسته بندی قرار می گیرند.
کلمات به کار رفته در این آهنگ ها اکثرا در سطح متوسط و intermediate هستند.
افرادی که در حدود 2 سال به بالا در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند توانایی درک متن این آهنگ ها را دارند و با چند بار گوش دادن به موسیقی می توانند بدون نیاز به متن موزیک، آن را متوجه شوند.
برای مشاهده تمام آهنگ های انگلیسی موجود در اینفاموزیک به آهنگ انگلیسی مراجعه کنید.