دسته: سطح آسان

این دسته‌بندی در اینفاموزیک شامل تمام آهنگ های انگلیسی با سطح آسان است که شامل آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان انگلیسی است. موزیک های انگلیسی این دسته عموما سرعت پایینی دارند، یعنی سرعت بیان کلمات و جملات توسط خواننده آرام می باشد و شما با هر سطح توانایی در زبان انگلیسی می توانید آنها را به راحتی متوجه شوید.
همینطور کلمات استفاده شده در این آهنگ ها غالبا آسان بوده و اکثر افرادی که حتی در سطوح ابتدایی در زبان انگلیسی هستند هم قابلیت درک این کلمات را دارند.
برای مشاهده تمام آهنگ های انگلیسی موجود در اینفاموزیک به آهنگ انگلیسی مراجعه کنید.