متن و ترجمه و دانلود آهنگ Alone از Alan Walker & Ava Max

" خرید کتاب با بیش از 50درصد تخفیف - فرصت محدود - کلیک کنید "
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Alone از Alan Walker & Ava Max

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

We were young

ما جوان بودیم

Posters on the wall

پوستر ها رو دیوار

Praying we’re the ones

دعا کردیم که کسانی باشیم

That the teacher wouldn’t call

که معلم صدایمان نزند

We would stare at each other

ما به هم خیره می شدیم

Cause we were always in trouble

چون که ما همیشه تو دردسر می افتادیم

And all the cool kids

و همه بچه های باحال

Did their own thing

چیز های خودشون رو انجام میدادن

I was on the outside

من در بیرون بودم و

Always looking in

همیشه به داخل نگاه میکردم

Yeah, I was there but I wasn’t

آره،من اونجا بودم ولی نبودم

They never really cared if I wasn’t

اونها هیچوقت واقعا براشون مهم نبود که من نبودم

We all need that someone

ما همه به اون شخص نیاز داریم

Who gets you like no one else

کسی که تو براش با بقیه فرق داری

Right when you need it the most

درست زمانی که شما بیشترین نیاز رو بهش دارین

We all need a soul to rely on

ما همه به یک روح نیاز داریم که بهش تکیه کنیم

A shoulder to cry on

یک شانه که روی اون گریه کنیم

A friend through the highs and the lows

یه دوست در پستی و بلندی ها

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la alone

لا لا لا لا لا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la alone

لا لا لا لا لا تنهایی

Then I saw your face

بعدش من صورت تو رو دیدم

Your forgivin’ eyes

چشمای بخشنده تو

Looking back at me

به من نگاه میکنی

From the other side

از طرف دیگه

Like you understood me

مثل اینکه تو من رو می فهمیدی

And I’m never letting you go, oh

و من هیچوقت نمی ذارم بری

We all need that someone

ما همه به اون شخص نیاز داریم

Who gets you like no one else

کسی که تو براش با بقیه فرق داری

Right when you need it the most

درست زمانی که شما بیشترین نیاز رو بهش دارین

We all need a soul to rely on

ما همه به یک روح نیاز داریم که بهش تکیه کنیم

A shoulder to cry on

یک شانه که روی اون گریه کنیم

A friend through the highs and the lows

یه دوست در پستی و بلندی ها

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la alone

لا لا لا لا لا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la alone

لا لا لا لا لا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la alone

لا لا لا لا لا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la alone

لا لا لا لا لا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

(La la la la la la alone)

(لالالالالالا تنهایی)

(I’m not gonna make it alone)

(من تنهایی انجامش نمیدم)

(La la la la la la)

(لالالالالالا)

Oh (La la la la la alone)

اوه (لالالالالا تنهایی)

Cause you are that someone

چون تو همون ادمی که

That gets me like no one else

که هیچکس دیگه ای مثل اون منو بغل نمیکنه

Right when I need it the most

دقیقا وقتی خیلی بهش نیاز دارم

And I’ll be the one you rely on

و من اونی خواهم بود که تو بهش تکیه می کنی

A shoulder to cry on

یک شانه که روی اون گریه کنیم

A friend through the highs and the lows

یه دوست در پستی و بلندی ها

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la la alone

لالالالالالا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la la alone

لالالالالالا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la la alone

لالالالالالا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام

La la la la la la

لا لا لا لا لا لا

La la la la la la alone (no, no, no, no)

لالا لالا لالا تنهایی

I’m not gonna make it alone

من قرار نیست به تنهایی از پسش بر بیام


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Alone از Alan Walker & Ava Max

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها:
دیدگاه کاربران:

1 نظر ثبت شده، شما هم نظر خود را بنویسید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *