ماه: دسامبر 2020

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Small Talk از Katy Perry

Small Talk

by - 2019
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ my future از Billie Eilish

my future

by - 2020
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ bury a friend از Billie Eilish

bury a friend

by - 2019
|
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ walking on air از katy perry

walking on air

by - 2013
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Feel Me از Selena Gomez

Feel Me

by - 2020
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Without Me از هالزی (Halsey)

Without Me

by - 2020
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ SICKO MODE از Travis Scott

SICKO MODE

by - 2018
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Lose You To Love Me از Selena Gomez

Lose You To Love Me

by - 2020
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Camouflage از Selena Gomez

Camouflage

by - 2015
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ cry از ریحانا

cry

by - 2008
||
ترجمه شده