ماه: اکتبر 2020

متن و ترجمه و دانلود آهنگ hostage از Billie Eilish

hostage

by - 2017
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love you like a love song baby از سلناگومز

Love you like a love song

by - 2011
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ fire work از Katy Perry

fire work

by - 2016
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ miss you more از کتی پری

miss you more

by - 2017
||
ترجمه شده
متن-و-دانلود-آهنگ-Yallah-Goodbye-از-Summer-Cem-و-Gringo-400x400

Yallah Goodbye

by - 2019
ترجمه نشده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Son defa از ismail yk(اسماعیل یکا)

Son defa

by - 2004
-
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ nirvana از inna

nirvana

by - 2017
||| ,
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ brother louie از Modern Talking

brother louie

by - 1986
|
ترجمه شده
متن-و-ترجمه-و-دانلود-آهنگ-bad-guy-از-Billie-Eilish-400x400

bad guy

ترجمه شده

Look What You Made Me Do

by - 2017
||
ترجمه شده