ماه: ژوئن 2019

متن و ترجمه و دانلود آهنگ I don't care از اد شیرن و جاستین بیبر Ed Sheeran, Justin Bieber

I don't care

||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ بهتر(better) از خالد(khalid)

better

by - 2018
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ My Heart Will Go On آهنگ تایتانیک از Céline Dion (سلین دیون)

My Heart Will Go On

by - 1997
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Tamam Tamam(تامام تامام) از Summer Cem

Tamam Tamam

by - 2018
ترجمه شده
devide-Ed sheeran

happier

by - 2017
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Famous Blue Raincoat از Leonard Cohen (لئونارد کوهن)

Famous Blue Raincoat

by - 1971
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ all i want از sarah blasko

all i want

by - 2009
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ السا (Let IT Go) از idina menzel از فیلم Frozen

Let IT Go

by - 2013
|||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ The next Episode اسنوپ داگ snoop dogg و Dr.DRE

The next Episode

by - 2011
ترجمه شده
متن و دانلود آهنگ تولدت مبارک انگلیسی Happy Birthday

Happy Birthday

by - -
-
ترجمه شده