ماه: دسامبر 2018

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Bang Bang (بنگ بنگ) از Nancy Sinatra (نانسی سیناترا)

Bang Bang

by - 1966
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ all of me از john legend

all of me

by - 2013
|| ,
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ hello (هلو-سلام) از Adele (ادل)

hello

by - 2015
|
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ We Will Rock You (وی ویل راک یو) از Queen

We Will Rock You

by - 1977
|||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ hotel California(هتل کالیفرنیا) از Eagles

hotel California

by - 1976
||
ترجمه شده
devide-Ed sheeran

Supermarket Flowers

by - 2017
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ still loving you از گروه scorpions

still loving you

by - 1984
||
ترجمه شده