درباره اینفاموزیک2019-10-30T04:21:08+03:30

اینفاموزیک

لوگو اینفا موزیک | آموزش زبان انگلیسی با آهنگ

اینفاموزیک وبسایتی با هدف آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان از طریق آهنگ و مکالمه است که فاز نهایی آن در مرداد 97 رونمایی شده است. همه افراد با هرسطحی از توانایی در زبان انگلیسی و هر سلیقه موسیقیایی می توانند از این وبسایت استفاده کنند. تمام اهنگ های وبسایت اینفاموزیک در سه دسته بندی

آهنگ های انگلیسی سطح آسان
 آهنگ های انگلیسی سطح متوسط
آهنگ های انگلیسی سطح دشوار 

تقسیم می شود.